Waterkwaliteit in België en Nederland zorgwekkend

public domain (CC0)

Toeristen verkennen Brugge via een tochtje op de reien. Hoewel de waterkwaliteit in België en de omringende landen de voorbije jaren vooruit is gegaan, voldoet het overgrote deel van de wateren niet aan de minimumeisen die nodig zijn om de stempel “goed” te krijgen.

Slechts 40 procent van de Europese wateren is gezond en met name België, Nederland en Duitsland presteren slecht, blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van het European Environmental Agency (EEA).

Het EEA stelt dat de kwaliteit van Europese meren, rivieren en kustwateren wel vooruit is gegaan. Maar het overgrote deel van de wateren voldoet niet aan de minimumeisen die nodig zijn om het stempel “goed” te krijgen. Ook blijven vervuiling, dammen en het onttrekken van te veel water bedreigingen op de lange termijn.

België, Nederland en Duitsland scoren slecht vanwege hun intensieve landbouw en dichtbevolktheid.

Vismigratie

Dat de waterkwaliteit in de afgelopen jaren verbeterd is, komt door betere zuivering van afvalwater en verminderd gebruik van schadelijke stoffen op landbouwgrond, staat in het EEA-rapport. Ook werden barrières opgeheven die vissen verhinderen te migreren en werden gedegradeerde ecosystemen hersteld.

Het zijn met name de meren, rivieren en kustwateren waar de kwaliteit onder de maat is.

Het Europese grondwater is in de meeste gevallen in goede conditie, zeggen de onderzoekers. Het zijn met name de meren, rivieren en kustwateren waar de kwaliteit onder de maat is.

‘Dankzij de implementatie van de Europese waterwetgeving in de lidstaten verbetert de kwaliteit van het water geleidelijk’, zegt Karmenu Vella, eurocommissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij. ‘Maar er moet nog veel meer gebeuren om alle wateren in goede conditie te krijgen, zoals het stoppen van vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. Dat vraag om een gezamenlijke inspanning door alle watergebruikers.’

Noordelijk Scandinavië, Schotland, Estland, Slovakije en Roemenië hebben volgens het onderzoek veel waterlichamen die ecologisch gezien gezond zijn. Ook in het Middellandse Zeegebied is dat in verschillende districten het geval.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift