Wateroverlast heeft ook positieve kant

Nieuws

Wateroverlast heeft ook positieve kant

Het waterniveau van het Victoriameer is na de overvloedige regenval in Afrika met een meter gestegen. Dat brengt de waterstand weer op het niveau van voor februari 2006. Toen bereikte het meer zijn laagste peil in de voorbije tachtig jaar.

Uit een rapport van de Amerikaanse milieugroep International Rivers Network (IRN) blijkt dat de daling van het waterpeil voor ongeveer 55 procent te wijten is geweest aan een overmatige uitstroom door de twee Owen Falls-dammen bij het Ugandese Jinja en voor 45 procent aan de aanhoudende droogte. Uganda had door het dalende peil regelmatig te kampen met stroompannes. Het land is bijna volledig afhankelijk van waterkrachtcentrales om aan zijn energiebehoeften te voldoen.
Een waterdeskundige van de Verenigde Naties, Daniel Kull, bevestigde in februari 2006 die these in het wetenschappelijke magazine New Scientist. Volgens Kull verbruikte Uganda dubbel zoveel water in zijn hydrocentrales dan was overeengekomen in een internationaal verdrag dat vijftig jaar geleden werd gesloten.
Door de dalende waterspiegel moesten de ingenieurs het waterdebiet voor stroomopwekking beperken tot 850 kubieke meter water per seconde. Nu zou dat weer opgeschroefd kunnen worden tot 1000 kubieke meter water, wat een vermogen van 280 megawatt oplevert. Maar daarvoor moet de Ugandese minister eerst toestemming krijgen van het ministerie van Water. De Ugandese minister van Energie, Daudi Migereko, zegt in de Ugandese krant New Vision van plan te zijn de minister van Water en het technisch personeel in Jinja daarop aan te zullen spreken.