Waterschaarste is op komst

Nieuws

Waterschaarste is op komst

Chaima Haskal

17 maart 2009

Indien we blijven doorgaan met het vervuilen en verspillen van water, dan dreigt er in de nabije toekomst een universele waterschaarste toe te slaan.

De twee meest ernstige bezorgdheden in de grensoverschrijdende wateren zijn het onduurzaam gebruikmaken van zoet water en van overbevissing. Samen met de wereldwijde klimaatverandering en vervuiling wijzigen ze habitats en resulteren ze in een verlies van de biodiversiteit. Deze problemen behoren tot de meest ernstige bedreigingingen voor de mensheid, daarom is het rechtvaardige en duurzaame beheer van watervoorraden een belangrijke mondiale uitdaging geworden.

Bijna 1,1 miljard mensen (ongeveer 20% van de wereldbevolking) heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Met de verwachte bevolkingsgroei, de industri�le ontwikkeling en de uitbreiding van de ge�rrigeerde landbouw wordt verwacht dat tegen 2020 de vraag naar water blijft groeien, waardoor het aanbieden van water steeds moeilijker wordt.

Waterschaarste

De overbenutting van waterhulpbronnen resulteert in het opdrogen van rivieren, meren en waterhoudende grondlagen. Ze leiden tot watertekorten in veel gebieden, waaronder Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azi�, die ongetwijfeld de hoogste aandacht nodig hebben.

Onttrokken water wordt gebruikt voor de ge�rrigeerde landbouw. Veel ontwikkelingslanden beschouwen die landbouw als de belangrijkste sector voor hun economische groei, waardoor de waterschaarste een nog groter probleem zal worden in de toekomst. Regio�s met waterschaarste worden ook vaak geconfronteerd met ernstige vervuiling.

Bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei is een belangrijke oorzaak voor alle watergerelateerde bezwaren. In Afrika bijvoorbeeld leidt de bevolkingsgroei, in combinatie met de aanwezigheid van onvoldoende water en afvalwater, vaak tot watertekort.
Een stijgende bevolking betekent ook een verhoogde voedsel- en brandstofproductie, waardoor het een stijgende vervuiling met zich meebrengt, door het gebruik van pesticiden en door een hogere graad van bemesting en ontbossing.
Klimaatverandering

Het klimaat verandert constant de weersomstandigheden waardoor gevolgen als droogte en  overstromingen volgen. Het beheer van de lokale watervoorraden �en systemen moeten dringend aangepast worden aan de nieuwe omstandigheden.
De meest wijdverbreide en nadelige grensoverschrijdende gevolgen vloeien voort uit de wijziging van de stroom met behulp van dammen, reservoirs en rivieromleidingen, maar ook door veranderingen in langebruik in de stroomgebieden. De bouw van nieuwe reservoirs en diepere putten zou een effectief alternatief zijn.

Waterdegradatie

Land -en waterdegradatie dreigen de voedsel �en levenszekerheid van de armsten in Azi�, Afrika en Latijns-Amerika. Het draagt ook bij tot de aanhoudende armoede, en resulteert in de dalende veerkracht van ecosystemen en het moeilijker verstrekken van milieu-diensten.
Veelbelovende mogelijkheden om de land-en waterdegradatie om te keren omvatten: een ge�ntegreerde land-en waterbeheer voor kleine boeren om ecosysteemdiensten met inbegrip van duurzaam levensonderhoud; een grotere schaal  met betrekking tot een biofysische en sociaal beleid, voor het behoud van landschappen en het duurzaam gebruik maken van de lage kwaliteit wateren om de druk op de hoge kwaliteit van de wateren verminderen en het behouden  van het land.

Tags