WC-beweging zoekt heil in private sector

Nieuws

WC-beweging zoekt heil in private sector

Thalif Deen

08 juli 2009

Wie gaat de honderden miljoenen toiletten bouwen die de wereld dringend nodig heeft? Veel landen lijken het nog altijd een vies thema te vinden, maar via de omweg van voorlichtingsprojecten kunnen ze toch gedwongen worden er werk van te maken. Voorzien van de nodige informatie beginnen bewoners van wijken zonder riolering aan te dringen op investeringen, terwijl kleine ondernemers het gat in de markt ontdekken.

Bijna 2,5 miljard mensen op aarde hebben geen modern sanitair. Ze leven vooral in de  ontwikkelingslanden, waar hun ontlasting een aanslag op de volksgezondheid vormt. Toch wordt er maar mondjesmaat geïnvesteerd in goede toiletten en riolen. Er valt weinig eer te behalen met initiatieven rond het taboeonderwerp.
De Wereldtoiletvereniging (WTA) blijft niet bij de pakken zitten. De internationale organisatie met zetel in Zuid-Korea die de sanitaire kloof wil dichten, bouwt zelf momenteel in tien Afrikaanse en Aziatische landen toiletten. In Laos en Zuid-Afrika kunnen daardoor binnenkort 54.000 mensen op een verantwoorde manier naar het toilet. Ook in de slums in Kenia verschijnen duizenden WTA-toiletten.

Geld komt wel

Geldgebrek kan geen reden zijn om op te geven, vindt Song Young-Gon, de secretaris-generaal van de WTA. “Als we goede voorlichtingsprogramma’s opzetten en de politieke wil aanscherpen, zal het geld vanzelf volgen”, maakt hij zich sterk.
“Hulporganisaties spelen een cruciale rol”, oordeelt David Trouba van de Samenwerkingsraad rond Watervoorziening en Sanitair in Genève, een internationale organisatie onder de vleugels van de Wereldgezondheidsorganisatie. Als ze de arme gemeenschappen waarmee ze werken duidelijk maken wat de economische en gezondheidsvoordelen zijn van beter sanitair, ontstaat er volgens Trouba een veel grotere publieke vraag naar investeringen in de sector.
Jae So, de beheerder van het Programma voor Water en Sanitair (WSP) van de Wereldbank, legt de nadruk op de rol die private bedrijven kunnen spelen. Hij denkt in de eerste plaats aan plaatselijke aannemers en loodgieters. Die kunnen met een beetje technische en zakelijke bijstand veel meer klanten aan goed sanitair helpen. Een voorwaarde is dat de overheid ook wil samenwerken met de talrijke informele ambachtslui. Vaak kunnen alleen zij zo goedkoop werken dat ook de armste bevolkingslagen ermee geholpen zijn.