"We moeten helft minder vlees eten tegen 2050"

Nieuws

"We moeten helft minder vlees eten tegen 2050"

16 april 2012

Als we de klimaatwijziging willen afremmen, dan moeten we tegen 2050 de helft minder vlees eten. Dat is de conclusie van een Amerikaanse studie.

Als we uitgaan van de scenario’s die het VN-klimaatpanel in 2007 uittekende, dan moeten we tegen 2050 onze vleesconsumptie gemiddeld met de helft verminderen, zegt Eric Davidson, auteur van de studie. Davidson is directeur van het Woods Hole Research Center, een belangrijk centrum voor oceaanonderzoek in de Verenigde Staten. Een van de onderzoeksdomeinen van het centrum is de klimaatverandering.

Minder vlees betekent minder N2O (distikstofmonoxide of lachgas), een krachtig broeikasgas dat samen met gassen als CO2 en methaan verantwoordelijk wordt gehouden voor de klimaatwijziging.

Het grootste deel van de door de mens veroorzaakte N2O-uitstoot komt van de landbouw, via mest en (stikstofhoudende) kunstmest. Dat heeft veel te maken met de consumptie van rood vlees. Die neemt nog steeds toe, zowel in de rijke als in de arme landen.

Doordat stikstofhoudende meststoffen belangrijk zijn in de moderne voedselproductie en de wereldbevolking snel aangroeit, is het niet eenvoudig om de N2O-uitstoot te verminderen, zegt Davidson.

Een optie is een andere methode ontwikkelen om de dieren te voederen. Maar het zou nog efficiënter zijn om de vleesconsumptie zelf fors te verminderen, vindt Davidson.

Hij ziet twee grote voordelen: het doet de vraag naar kunstmest dalen en vermindert de hoeveelheid dierlijke mest.

Is zo’n drastische vermindering van vleesconsumptie haalbaar? “Als je me dertig jaar geleden gevraagd had of roken ooit verboden zou worden in cafés, dan zou ik eens goed gelachen hebben”, zegt Davidson. “Ik zou niet gedacht hebben dat ik dit nog zou meemaken, maar ondertussen is het wel werkelijkheid geworden.”

Zijn studie geeft aan dat een tussenstap, de vervanging van rood vlees door bijvoorbeeld varkens- of kippenvlees, al een behoorlijke reductie oplevert.