Weer hoop voor monarchvlinder

Nieuws

Weer hoop voor monarchvlinder

Weer hoop voor monarchvlinder
Weer hoop voor monarchvlinder

IPS

25 november 2014

Het gaat al jaren van kwaad tot erger met de wereldberoemde zwart-oranje monarchvlinder, die elk jaar in grote drommen van Canada naar Mexico trekt. Maar nu de ontbossing lijkt gestuit in de Mexicaanse overwinteringsgebieden, is er weer hoop voor de soort.

Twintig jaar geleden trokken nog jaarlijks een miljard vlinders van Canada naar de wouden in het zuiden van Mexico, 4500 kilometer zuidelijker, om er te overwinteren. Maar die aantallen nemen snel af, en vorig jaar waren dat er nog amper 35 miljoen. Hoofdschuldige is de ongebreidelde ontbossing, waardoor de vlinders steeds minder geschikte overwinteringsplaatsen vinden.

De vlinders overwinteren in de Monarch Butterfly Biosphere Reserve, een gebied van zo’n 56.000 hectare dat sinds de jaren tachtig officieel is beschermd, maar de voorbije decennia ten prooi viel aan houtkap. Tussen 2005 en 2007 alleen al werd 731 hectare van het reservaat vernield.

Maar die houtkap lijkt nu gestopt, concluderen onderzoekers in een studie in het tijdschrift Biological Conservation. Niet alleen de industriële houtkap in de regio is gestopt, maar ook de kleinschalige houtkap door omwonenden, bijvoorbeeld voor brandhout. Het goede nieuws is mede het gevolg van de jarenlange campagne door de Mexicaanse overheid en de internationale gemeenschap, stellen de auteurs. Ook investeringen in ecotoerisme en toegenomen sociale controle beschermen de overblijvende bossen.

Ggo’s

Daarmee is de vlinder nog niet gered. Als rups voedt de vlinder zich enkel met de zijdeplant, en legt er ook zijn eitjes in. Maar de zijdeplant verdwijnt snel door de opkomst van genetisch gewijzigde gewassen in de VS. Die worden bespoten met grote hoeveelheden pesticiden, die nefast zijn voor de zijdeplant.

Eerder deze maand ondertekenden veertig toonaangevende wetenschappers en meer dan tweehonderd bedrijven en organisaties een brief aan de Amerikaanse Fish and Wildlife Service. Daarin riepen ze de dienst op om de vlinder als beschermde diersoort te erkennen.