Weinig steun voor criminalisering abortus

Nieuws

Weinig steun voor criminalisering abortus

Ali Gharib

19 juni 2008

Een meerderheid van de bevolking in achttien cultureel en geografisch verschillende landen vindt het strafrechterlijk vervolgen van vrouwen die abortus plegen, niet nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maryland in de VS.

Uit het onderzoek van het Programme on International Policy Attitudes blijkt dat in zeventien van de achttien onderzochte landen een meerderheid tegen het opleggen van boetes of gevangenisstraffen is ter ontmoediging van vrouwen die abortus willen plegen of degenen die de abortus uitvoeren.
“Hoewel veel mensen zich ongemakkelijk voelen bij abortus, zijn er maar weinigen die vinden dat de regering abortus strafbaar moet stellen”, zegt Steven Kull, directeur van WorldPublicOpinion.org, de universiteitswebsite die het onderzoek publiceerde.

Voorlichting

Voor de opiniepeiling werden tussen januari en mei van dit jaar 18.465 mensen in achttien landen op vijf continenten ondervraagd. Van alle respondenten gaf 52 procent aan te vinden dat iemand zelf moet kunnen beslissen over een abortus. Van de 42 procent die vindt dat de overheid zich actief moet bemoeien met abortuspraktijken, was 18 procent voorstander van strafrechtelijke vervolging. Drieëntwintig procent zag voor de overheid alleen een rol weggelegd in voorlichting en begeleiding.
Alleen in Indonesië bleek een meerderheid van de ondervraagden voor “justitiële dwang” te zijn. Zestig procent van de respondenten was daar voor. Slechts 10 procent van de Indonesiërs vond dat abortus een vrije, individuele keuze is.
In zeven landen bleek de publieke opinie af te wijken van de bestaande wetgeving in die landen. In Egypte, Iran, Mexico, Nigeria, de Palestijnse Gebieden, Polen en Zuid-Korea is abortus strafbaar. Een meerderheid van de ondervraagden in die landen is het niet eens met die wetgeving. In de landen met de meest strikte wetgeving, Polen, Mexico en Zuid-Korea, vond 60 procent van de ondervraagden dat abortus een vrije, individuele keuze moet zijn.

Islamitische landen

Indonesië is het enige islamitische land waar een meerderheid vond dat abortus strafbaar moet zijn. In Iran, Egypte, Palestina, Azerbeidzjan en Turkije was er geen meerderheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa hechtten de respondenten grote waarde aan het recht op zelfbeschikking. Mexico bleef daarbij met 70 procent maar 1 procentpunt achter bij de Verenigde Staten. Frankrijk is met 95 procent zowel in Europa als wereldwijd koploper. Groot-Brittannië volgt in Europa met 81 procent. Nederland en België werden niet bij het onderzoek betrokken.