Wereld is al derde van landbouwgrond kwijt

Nieuws

Wereld is al derde van landbouwgrond kwijt

Wereld is al derde van landbouwgrond kwijt
Wereld is al derde van landbouwgrond kwijt

IPS

03 december 2015

In de voorbije veertig jaar is bijna een derde van het wereldwijde landbouwareaal verloren gegaan aan erosie. Op de klimaattop in Parijs waarschuwen wetenschappers voor de rampzalige gevolgen naarmate de wereldwijde vraag naar voedsel toeneemt.

Uit berekeningen van de Universiteit van Sheffield blijkt dat bijna 33 procent van de vruchtbare landbouwgrond veel sneller verloren is gegaan dan de natuur kon aanvullen. Dat is zorgwekkend, want de vraag naar voedsel zal volgens de Verenigde Naties met ruim de helft toenemen tegen 2050, als 9 miljard mensen gevoed zullen moeten worden.

Praktijken

De wetenschappers noemen de teloorgang van het landbouwareaal “catastrofaal” en bijna onmogelijk te keren zonder grootschalige veranderingen in de manier waarop aan landbouw gedaan wordt. Want de huidige landbouwpraktijken – continu ploegen in combinatie met een intensief gebruik van meststoffen – zijn mede-oorzaak van de degradatie.

‘De erosiesnelheid op geploegde velden ligt tien tot honderd keer hoger dan het tempo waarin grond wordt aangevuld’

‘De erosiesnelheid op geploegde velden ligt tien tot honderd keer hoger dan het tempo waarin grond wordt aangevuld’, zei Duncan Cameron, hoogleraar Plant- en Bodembiologie gisteren (woensdag) in een presentatie op de klimaattop. ‘De bodem gaat snel verloren, maar wordt pas over millennia hersteld. Dat is catastrofaal, want het duurt bijna 500 jaar om een toplaag van 2,5 centimeter landbouwgrond te vormen’.

Een duurzaam model van intensieve landbouw kan de lessen uit de geschiedenis combineren met moderne technologie, stellen de onderzoekers. Er moet minder geploegd worden en er moet meer aandacht zijn voor afwisseling van gewassen en voor de rol van microben in de bodem. De onderzoekers pleiten er ook voor om de reststoffen uit afvalwaterverwerking op industriële schaal op te werken tot meststoffen. Zo wordt de kringloop van voedsel gesloten, net zoals dat tot voor een eeuw het geval was.