"Wereld stevent af op antibiotica-crisis"

Nieuws

"Wereld stevent af op antibiotica-crisis"

"Wereld stevent af op antibiotica-crisis"
"Wereld stevent af op antibiotica-crisis"

IPS

04 juni 2014

Britse deskundigen pleiten voor een internationaal VN-panel voor antibioticagebruik naar analogie met het klimaatpanel. Als de wereld niet snel iets onderneemt tegen de opmars van resistente bacteriën, kunnen simpele infecties in de toekomst dodelijke ziektes worden, waarschuwen ze.

De resistentie van bacteriën, parasieten en virussen tegen antibiotica en andere geneesmiddelen groeit aan alarmerend tempo, zeggen de geleerden in een opiniestuk in het gezaghebbende tijdschrift Nature. Jeremy Farrar, directeur van de Wellcome Trust, en Mark Woolhouse, hoogleraar aan de University of Edinburgh pleiten daarom voor de oprichting van een krachtig internationaal orgaan om het probleem aan te pakken, naar analogie met het VN-klimaatpanel (IPCC).

Net als de klimaatverandering gaat het immers om een natuurlijk proces dat door menselijke activiteit wordt versterkt, en waar de acties van een of enkele landen wereldwijde impact kunnen hebben, argumenteren ze. Tegelijk is de internationale aandacht zwak voor de bedreiging die wordt veroorzaakt door het verkeerde gebruik van de geneesmiddelen.

Het nieuwe internationale orgaan zou aanbevelingen moeten doen en nauw moeten samenwerken met nationale overheden en andere internationale instellingen om die te implementeren.

Enorme gevolgen

De dreiging is heel reëel, waarschuwen de wetenschappers, want zonder antibiotica zou een routine-operatie dodelijk kunnen worden. Behandelingen voor kanker en diabetes of orgaantransplantaties zouden onmogelijk worden in hun huidige vorm. Ook de veeteelt zal klappen krijgen.

“We moeten eigenlijk al meer dan 20 jaar actie ondernemen tegen de ontwikkeling van resistentie”, zegt Jeremy Farrar. “Ondanks herhaalde waarschuwingen blijft de internationale respons zwak, en de Internationale Gezondheidsorganisatie (WHO) speelt geen leidende rol. Het resultaat is dat een aantal aandoeningen zoals tuberculose of malaria, longontsteking en gonorroe varianten ontwikkelen die tegen alle huidige geneesmiddelen bestand zijn.”

“Het is dringend tijd om niet langer het probleem gewoon te benoemen, maar ook om actie te ondernemen”, zegt zijn collega Mark Woolhouse. “Er is onafhankelijk, internationaal leiderschap nodig rond dit probleem, vooraleer de enorme vooruitgang die we geboekt hebben sinds de uitvinding van de penicilline teniet gedaan wordt.”