Wereld stuurt kat naar conferentie over landhervorming

Nieuws

Wereld stuurt kat naar conferentie over landhervorming

Mario Osava

09 maart 2006

De kans is klein dat er veel wereldschokkends voortkomt uit de internationale conferentie over de landbouwhervormingen die morgen (10 maart) eindigt in het Brailiaanse Porto Alegre. Slechts 80 landen stuurden een officiële delegatie, er was geen enkele regeringsleider en amper ministers. Zelfs Lula liet verstek gaan.

De tweede Internationale Conferentie over Landbouwhervormingen en Plattelandsontwikkeling van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO is allesbehalve een succes. Er komt geen slotverklaring, alleen enkele werkrapporten.

De regeringen hadden onderling vooraf te weinig overleg gepleegd over het onderwerp, de regeringen en de middenveldgroepen nog minder, verklaart Henry Saragih , algemeen coördinator van Via Campesina, de mondiale alliantie van organisaties die strijden voor de belangen van boeren, inheemse groeperingen en landlozen. Aan de vergadering in de Zuid-Braziliaanse stad Porto Alegre die dinsdag begon, gingen slechts 5 maanden voorbereiding vooraf. Ook Egidio Brunetto, een van de leiders van de machtige Braziliaanse Landloze Arbeidersbeweging (MST), noemde de conferentie niet representatief.

Zelfs de Braziliaanse gastheer, president Lula da Silva was niet present. Lula verkoos een staatsbezoek aan Groot-Brittannië, waardoor vice-president José Alencar de openingsceremonie op maandag voorzat.

Op de koop toe werden de vergadering geleid door een minister die binnenkort zal aftreden. De Braziliaanse minister van Landbouw Miguel Rossetto kondigde aan dat hij zijn ambt binnenkort zal neerleggen om in oktober deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

President Lula was wel zo attent om de deelnemers aan de bijeenkomst een boodschap over te dragen waarin hij de belangrijke rol van ICARRD benadrukte om de landbouwhervorming in een aangepaste vorm op de ontwikkelingsagenda voor de 21ste eeuw te zetten.

De actieve deelname van burgers, en samenwerking tussen de regeringen en middenveldgroepen is enorm belangrijk om landhervormingen in het voordeel van armen te doen slagen, zei Lennart Bage, voorzitter van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD) aan de deelnemers.

We moeten de discussie over de landbouwhervorming dringend terug nieuw leven inblazen als een middel om armoede en ongelijkheid tegen te gaan, vond Jacques Diouf, directeur-generaal van de FAO FAO. Diouf herinnerde daarbij aan de eerste Milleniumdoelstelling van 2000 die tegen 2015 een halvering van de wereldarmoede en -honger wilde bereiken.

Dat er vandaag nog steeds 850 miljoen mensen honger lijden is onaanvaardbaar in een wereld die in staat is voor iedereen voldoende voedsel te produceren, zei Diouf. Hij merkte ook op dat 75 procent van de armen op het platteland leven. De plattelandsarmoede terugbrengen is dus cruciaal willen we die eerste Milleniumdoelstelling halen.

27 jaar na de eerste ICARRD zijn we nog steeds ver verwijderd van een rechtvaardige, efficiënte en duurzame structuur van landbezit, stelde Lennart Bage van het IFAD vast.

Als grootste slachtoffers verwees hij naar de twee kwetsbaarste groepen, vrouwen en inheemse groepen. Hun kwetsbaarheid komt vooral voort uit het feit dat ze geen toegang hebben tot land of tot andere natuurlijke bronnen. Bovendien hebben ze niet genoeg macht om daar snel verandering in te brengen.

De Braziliaanse minister van Milieu Marina Silva had het dan weer over het belang van duurzame rurale ontwikkeling en de noodzaak om de verschillende beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen in de strijd tegen armoede, zoals infrastructuur, agrarische en technische ontwikkeling en het milieu.

Ondanks het feit dat de deelnemers van de conferentie sociale groeperingen aanmoedigden om te participeren, vonden er toch demonstraties plaats tijdens de ICARRD. Het feit dat Brazilië de conferentie voorzit, maakt het land nog niet meteen de kampioen van de landhervormingen, redeneren ze.

Lula was ondanks enkele schoonheidsfoutjes goed begonnen met zijn landhervormingen. Tussen 2003 en 2006 wilde hij 400.000 families van land voorzien. Maar vandaag is er van landbouwhervormingen geen sprake meer, zeggen enkele landlozenorganisaties. Het proces is compleet stilgevallen. (JVP/ADR)