Wereld wint terrein tegen honger

Nieuws

Wereld wint terrein tegen honger

Wereld wint terrein tegen honger
Wereld wint terrein tegen honger

IPS

28 mei 2015

Wereldwijd is het percentage mensen dat honger lijdt bijna gehalveerd, blijkt uit het meest recente VN-Hongerrapport, dat gisteren (woensdag) werd voorgesteld. Meer dan zeventig landen zijn erin geslaagd de honger te halveren.

khym54 (cc by.0)

khym54 (cc by 2.0)

Ondervoeding treft in ontwikkelingslanden nog 12,9 procent van de bevolking. Dat is een flinke daling, want een kwarteeuw geleden leed nog bijna een kwart van de bevolking in de landen aan ondervoeding.

Van de 129 landen die in de studie van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zijn opgenomen, slaagden 72 in de millenniumdoelstelling om ondervoeding met de helft terug te dringen. De ontwikkelingsregio als geheel miste de doelstelling maar net.

Link

Download hier het FAO-rapport

‘We moeten de zero-honger-generatie worden’

Ondanks de sterke bevolkingsaangroei is de honger ook in absolute cijfers teruggedrongen, zegt het rapport, The State of Food Insecurity in the World 2015. Wereldwijd lijden nog 795 miljoen mensen honger – een daling met 216 miljoen tegenover 1990.

‘Dat de millenniumdoelstelling rond honger bijna gehaald werd, bewijst dat het mogelijk is de gesel van de honger nog in deze generatie uit te roeien’, zegt FAO-directeur General José Graziano da Silva. ‘We moeten de zero-honger-generatie worden, en die doelstelling zou in alle beleidsdomeinen en in het hart van de nieuwe duurzame doelstellingen opgenomen moeten worden.’

Tegenslagen

In Afrika kampen 24 landen nu met een voedselcrisis

De vooruitgang die de voorbije jaren werd geboekt, werd vooral gehinderd door het gerommel in de wereldeconomie, maar ook door extreem weer, natuurrampen en politieke instabiliteit. In Afrika kampen 24 landen nu met een voedselcrisis, dubbel zoveel als in 1990.

Het rapport wijst er op dat de crises geëvolueerd zijn van catastrofale, acute en opvallende gebeurtenissen op korte termijn naar meer langdurige problemen, met name als gevolg van aanhoudende conflicten en de klimaatverandering.

De hongercijfers in landen die met dergelijke aanhoudende crises kampen, zijn drie keer zo hoog als elders. In 2012 leefden 366 miljoen mensen in die landen, van wie 129 miljoen ondervoed zijn.

Azië en Latijns-Amerika

De grootste vooruitgang werd geboekt in Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben, dankzij een combinatie van politieke stabiliteit, brede economische groei, investeringen in de landbouw en sociale bescherming.

Het percentage ondervoede inwoners van Latijns-Amerika en de Caraïben daalde van 14,7 procent in 1990 naar 5,5 procent nu. In Azië was de daling minder scherp – van 23,9 naar 15,7 procent – maar werd ondergewicht bij jonge kinderen sterk teruggedrongen.

Afrika ten zuiden van de Sahara blijft de regio met de hoogste graad van ondervoeding – 23,2 procent. Toch zijn met name West-Afrikaanse landen er in geslaagd hun doelstelling te halen