Wereld zal dit jaar meer dan 200 miljoen werklozen tellen

Ondanks de versnelling van de wereldwijde economische groei in 2017 zal de werkloosheid meer dan 200 miljoen mensen treffen. Dat zegt de Internationale Arbeidsorganisatie.

​James Lee (CC BY 2.0)

 

Economen zijn positief over de groei die de wereldwijde economie dit jaar kenmerkt in vergelijking met 2016. Ondanks de goede cijfers dit jaar en de goede vooruitzichten voor 2018 waarschuwen experts van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat de werkloosheid, met name onder jongeren, onvoldoende afneemt.

Volgens de organisatie zal de globale werkloosheid dit jaar toenemen met 3,4 miljoen mensen waardoor wereldwijd 201 miljoen mensen zonder baan zullen zitten. Meer dan 70 miljoen van hen zullen jongeren zijn, zegt de ILO.

Inkomsten uit arbeid

Vooral in ontwikkelingslanden wordt er onvoldoende vooruitgang geboekt. Daardoor komen ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in het gedrang. Die willen immers inzetten op goed werk voor iedereen en, rekening houdende met de bevolkingsgroei, 600 miljoen nieuwe banen creëren (40 miljoen per jaar) tegen 2030.

‘De kloof die al sinds de jaren 1990 is ontstaan tussen productiviteit en de inkomsten uit arbeid, treft verschillende geavanceerde en opkomende economieën. Dit resulteert in een stijgende inkomensongelijkheid en vertraagde groei.’

Volgens de experts is de trage groei sinds de wereldwijde financiële crisis nefast voor de productiviteit. ‘Zowel op het vlak van de vraag als van het aanbod moet het beleid inzetten op een positieve relatie tussen productiviteit en een realistische groei van de lonen, door in te zetten op investeren, innovatie en duurzaam ondernemen’, zegt Guy Ryder, directeur-generaal van de ILO, in een verklaring.

‘De kloof die al sinds de jaren 1990 is ontstaan tussen productiviteit en de inkomsten uit arbeid, treft verschillende geavanceerde en opkomende economieën. Dit resulteert in een stijgende inkomensongelijkheid en vertraagde groei.’

Volgens de ILO zal Europa een afname kennen van het aantal werklozen. Het segment langdurig werklozen zal echter stijgen. Volgens cijfers van het ILO is het aantal mensen uit de 28 Europese lidstaten die 12 maanden of langer op zoek zijn naar een baan, de laatste vier jaar fors gestegen tot 47,8 procent van het totale Europese werkloosheidscijfer in 2016.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2925   proMO*’s steunen ons vandaag al. We hopen 2021 te kunnen starten met 3000 proMO*‘s, word jij er één van?

Word proMO* of Doe een gift