Wereldbank geeft vers geld voor vergeten pygmeeën

Nieuws

Wereldbank geeft vers geld voor vergeten pygmeeën

Jelle De Mey

03 februari 2008

De Wereldbank erkent dat bij de herziening van de houtkapconcessies in Congo de pygmeeën over het hoofd gezien werden en komt nu met vers geld over de brug. Maar de controle op illegale houtkap in het uitgestrekte, moeilijk toegankelijke Evenaarswoud blijft een heikel punt.

De projecten van de Wereldbank voor duurzaam bosbeheer in Congo hielden geen rekening met de rechten van de pygmeeën. De industriële houtkap moest helpen de armoede te bestrijden, maar uit het rapport van een onderzoekscommissie blijkt die effecten sterk werden overschat. De bank had zelf om het onderzoek gevraagd na klachten van inheemse pygmeestammen in 2005.

Miljoenen Congolezen hangen voor hun levensonderhoud van het regenwoud af, onder hen ook zo’n 250.000 tot 600.000 pygmeeën. “Dit volk lijdt onder de anarchistische houtkap”, vertelt Ruud Muis van de Nederlandse stichting Pygmeeën Kleinood. “De pygmeeën staan verbijsterd toe te kijken hoe snel het bos rondom hen verdwijnt.”

Muis reisde sinds 1989 al meer dan 30 keer naar Congo. Daar zag hij hoe ook de pygmeeën meewerken aan de houtkap. “Ze worden gemanipuleerd om hand- en spandiensten te leveren en zijn niet bij machte te weigeren. De pygmeeën willen een graantje meepikken van de economische bedrijvigheid, maar velen beseffen niet dat hun eigen leefmilieu wordt kapotgemaakt.”

Naast de pygmeeën hebben ook activisten kritiek op de rol van de Wereldbank. De Britse niet-gouvernementele organisatie Global Witness verwijt de instelling onwetendheid over de negatieve impact van de bosontginning op het leven van de inheemse bevolking. Die impact werd volgens de ngo nooit geëvalueerd. Daarnaast vindt Global Witness dat de hervorming geen enkele institutionele en technische basis heeft, en constateert de organisatie dat het niet lukt de wetten te doen naleven.

In januari kondigde de Wereldbank aan dat ze 64 miljoen dollar wil pompen in een nieuw fonds om haar betrokkenheid bij de hervorming van de Congolese woudsector te vergroten. De bank zal zich rechtstreeks bezighouden met de pygmeestammen, zonder te werken met tussenpersonen. Ze zal programma’s ontwikkelen die op de noden van lokale gemeenschappen inspelen.

“Hoewel ze officieel gelijke rechten hebben, krijgen pygmeeën af te rekenen met sociale discriminatie”, weet Marjory-Anne Bromhead, een verantwoordelijke voor milieu en natuurlijke rijkdommen bij de Wereldbank.

Hoe dit engagement van de Wereldbank in de praktijk zal uitdraaien, blijft voor Muis koffiedik kijken, maar één ding weet hij wel: “De houtkaptrein raast in volle vaart vooruit en is zeer moeilijk te stoppen. Grote delen van het Congolese regenwoud zijn nog moeilijk toegankelijk, maar zodra dat verandert, wordt alles kaal gekapt.”

Moeilijke opdracht

“We investeerden nauwelijks”, geeft Bromhead toe. “We gaven advies en boden hulp op kleine schaal in de vorm van leningen voor ontwikkelingsbeleid, maar voorlopig ontbreken de middelen om de regering te helpen een verbeterd bosbeheer in de praktijk te brengen. Nu zouden we in staat moeten zijn meer te doen. Al moeten we realistisch blijven; het betreft een land ter grootte van West-Europa met flinke uitdagingen op het gebied van infrastructuur.”

Dat de controle op de naleving van de boscode zeer moeilijk is, beseft ook Ruud Muis. “De verantwoordelijken treden de regels met voeten. Op hoge bestuursposten zitten namelijk veel mensen uit het oosten van Congo, en die kennen het gebied als hun broekzak.”

In 2002 schortte Congo de toekenning van nieuwe houtkapconcessies op. Sindsdien buigt het land zich samen met de Wereldbank over 156 contracten die dikwijls illegaal tijdens de oorlog (1998-2003) werden toegekend. De hervorming van de Congolese woudsector was voor de bank een belangrijk onderdeel van een globaal herstelplan dat het land opnieuw uit het slop moest halen.