Wereldbank richt fonds op voor inheemse volkeren

Nieuws

Wereldbank richt fonds op voor inheemse volkeren

Thalif Deen

14 mei 2003

700.000 dollar. Dat is het geld dat de Wereldbank in een potje heeft gestopt om er wereldwijd ontwikkelingsprojecten van inheemse volkeren mee te financieren. Wie het geld beheert, is nog niet duidelijk. De Wereldbank komt met het initiatief voor een deel tegemoet aan de kritiek dat veel van haar projecten de omgeving van inheemse volkeren vernietigen.

“700.000 dollar is niet veel, maar het is een symbolische som”, zegt Ian Johnson, de ondervoorzitter van de Wereldbank die aan het hoofd staat van de afdeling Sociale en Milieu-ontwikkeling. Het “Fonds voor Inheemse Volkeren” van de Wereldbank zou voor eind juni de eerste subsidies moeten uitkeren. “De bedoeling is bruggen te bouwen met de ontwikkelingswerkers die rond het thema actief zijn.”

Het initiatief van de Wereldbank is een duidelijk antwoord op de kritiek van de ontwikkelingswerkers en inheemse groepen. Talloze projecten die de Wereldbank financiert, zijn immers schadelijk gebleken voor het milieu en vaak ook voor plaatselijke inheemse groepen. De aanleg van mijnen en oliepijpleidingen vernielde onder meer huizen en gronden van inheemse volkeren in Kameroen, de Filipijnen, Papoea-Nieuw-Guinea en India.

Van de 700.000 dollar in het fonds is 150.000 dollar bestemd voor het Permanent Forum voor Inheemse Kwesties van de Verenigde Natie. Dat forum werd in juli 2000 opgericht en is het enige internationale platform voor de inheemse volkeren. Op dit ogenblik houdt het in New York zijn tweede ontmoeting. Het forum adviseert de VN over het lot van de inheemse volkeren.

“Het is nog maar de vraag of het forum het geld van de Wereldbank aanvaardt”, zegt Melina Silverstone Scher van het Bank Informatie Centrum in Washington.
“Toen Ian Johnson dinsdagmorgen bekendmaakte dat de Wereldbank de inheemse volkeren financieel zou steunen, bleef het stil in de congreszaal. Het is vooralsnog onduidelijk of het nieuwe fonds in beheer komt van de inheemse volkeren of van de Wereldbank. En als de Bank al een project wil financieren, zal er nog altijd een handtekening van de nationale regering nodig zijn.”

Het fonds zou per project zo’n 30.000 dollar uitkeren. De begunstigden zouden minimaal twintig procent in de kosten moeten bijdragen. Johnson denkt de 700.000 dollar te kunnen vergaren met vrijwillige bijdragen van de donorlanden van de Wereldbank. De projecten worden gekozen in samenspraak met het Permanent Forum van de VN. Bij de selectie wordt extra rekening gehouden met projecten die “cultureel aangepast zijn, mannen en vrouwen gelijk behandelen en aansluiten bij de thema’s van het Permanent Forum.” Het programma wordt geleid door een adviesraad van inheemse leiders, internationale donoren, regeringen en vertegenwoordigers van het Permanente Forum en de Wereldbank.

Het fonds komt naast het Vrijwilligersfonds van de VN voor Inheemse Volkeren. Wereldwijd worden meer dan 300 miljoen mensen tot de inheemse volkeren gerekend. De meesten van hen worden gemarginaliseerd en benadeeld door de overheid van het land waar ze leven.

***** +Permanent Forum on Indigenous Issues
(http://www.un.org/esa/socdev/pfii/aboutus.htm) +Bank Information Center
(http://www.bicusa.org/policy/IndigenousPeoples/index.htm) +World Bank
(http://www.worldbank.org/indigenous)