Wereldbank: Slechte waterkwaliteit belemmert economische groei

Nieuws

Economieën van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden zijn bedreigd

Wereldbank: Slechte waterkwaliteit belemmert economische groei

Wereldbank: Slechte waterkwaliteit belemmert economische groei
Wereldbank: Slechte waterkwaliteit belemmert economische groei

IPS

22 augustus 2019

De huidige waterkwaliteit is zo slecht dat zwaar vervuilde gebieden wereldwijd een derde van de potentiële economische groei mislopen. Dat zegt de Wereldbank in zijn jongste waterrapport.

Yogendra Singh / Pixabay

Yogendra Singh / Pixabay

“De wereld staat voor een onzichtbare crisis die de economische groei met een derde teniet kan doen en een bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid en het milieu”, stelt het rapport Quality Unknown: The Invisible Water Crisis dat deze week werd gepubliceerd.

Het rapport illustreert aan de hand van nieuwe data en onderzoeksmethoden hoe een combinatie van bacteriën, rioolwater, chemicaliën en plastics zuurstof aan watervoorraden onttrekt en water omvormt tot een substantie die giftig is voor de mens en het volledige ecosysteem.

Vervuiling

Om dit aan te tonen heeft de Wereldbank het grootste aantal gegevens over waterkwaliteit ooit verzameld. Volgens de resultaten van de studie vormt de slechte waterkwaliteit een ernstige bedreiging voor de economische groei en zijn de gevaren reëel voor zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen.

In de rijke landen blijkt bijvoorbeeld dat de uitdagingen rond de aanwezigheid van vervuilende chemische stoffen en fecale bacteriën evenredig groeien met het bruto binnenlands product.

Groei daalt met een derde

“Schoon water is essentieel voor economische groei”, zegt de voorzitter van de Wereldbank, David Malpass. “De teloorgang van de waterkwaliteit remt de economische groei af en is verantwoordelijk voor gezondheidsproblemen, minder voedselproductie en armoede in veel landen.”

Als de Biologische Vraag naar Zuurstof (BOD) - een maatstaf voor de hoeveelheid organische vervuiling in water en een meetinstrument voor de algehele waterkwaliteit - een bepaalde drempel overschrijdt, daalt de groei van het bruto binnenlands product in regio’s die stroomafwaarts liggen met een derde. Dit als gevolg van de impact op gezondheid, landbouw en ecosystemen.

In middeninkomenslanden blijkt bijvoorbeeld dat de BOD een groeiend probleem vormt door de opkomst van industriële activiteit. In deze landen is de economische groei in de regio’s die stroomafwaarts liggen soms tot de helft gereduceerd.

Meststoffen

Stikstof is een van de grootste boosdoeners. Dat komt massaal in rivieren terecht door gebruik in meststoffen voor de landbouw. Daar vormt het zich om tot nitraten die onder meer verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraagde groei en hersenontwikkeling bij kinderen. Dat kan vervolgens resulteren in hogere zorgkosten en minder productieve volwassenen.

Stikstof is een van de grootste boosdoeners. Dat komt massaal in rivieren terecht door gebruik in meststoffen voor de landbouw.

Elke extra kilogram meststof op basis van stikstof per hectare landbouwgrond, verhoogt de landbouwopbrengsten met 5 procent. Volgens de auteurs van het rapport is de keerzijde van de medaille echter dat de nitraten afvloeien naar rivieren en meren. Die vervuiling kan het normale niveau van kindergroei met maar liefst 19 procent afremmen. De toekomstige inkomsten als volwassene worden daardoor met 2 procent verminderd in vergelijking met wie niet is blootgesteld aan stikstofrijk water.

Zout

Het rapport constateert ook dat het toenemende zoutgehalte in het water en de bodem, een gevolg van intensievere droogte, stormvloeden en de stijgende waterwinning, de landbouwopbrengsten doet dalen. De wereld verliest op die manier elk jaar gewassen waarmee 170 miljoen mensen gevoed kunnen worden.

Het waterrapport sluit af met een resem dringende aanbevelingen voor landen en overheden om de waterkwaliteit te verbeteren.