Wereldbank zet in op menselijk kapitaal in Afrika

Nieuws

Africa Human Capital Plan

Wereldbank zet in op menselijk kapitaal in Afrika

Wereldbank zet in op menselijk kapitaal in Afrika
Wereldbank zet in op menselijk kapitaal in Afrika

IPS

15 april 2019

Met het Africa Human Capital Plan wil de Wereldbank op korte termijn Afrikaanse landen aansporen om te investeren in hun menselijk kapitaal. Dat is nodig voor de 11 miljoen jongeren die jaarlijks op de arbeidsmarkt komen en voor de economische groei van de landen zelf.

UNMISS (CC BY-NC-ND 2.0)

UNMISS (CC BY-NC-ND 2.0)

Zes maanden nadat de Human Capital Index heeft blootgelegd wat landen kunnen winnen aan economische productiviteit door meer te investeren in hun kinderen, heeft de Wereldbank een plan gelanceerd om Afrikaanse landen te helpen om dat menselijk kapitaal te versterken. Het doel is jongeren alle kansen te geven op vlak van gezondheid en hen vaardig te maken in een competitieve en digitaliserende arbeidsmarkt.

Volgens de Wereldbank zullen in de komende tien jaar elf miljoen Afrikaanse jongeren per jaar op de arbeidsmarkt komen. Investeren in dit menselijke kapitaal is cruciaal, luidde het devies tijdens The Future is Me, de voorstelling van de plannen van de Wereldbank, gisteren in Washington.

Economisch potentieel van een mens

De Human Capital Index meet de hoeveelheid menselijk kapitaal dat een kind dat vandaag geboren wordt, zal hebben opgebouwd op de dag dat het zijn achttiende verjaardag viert, rekening houdend met de te verwachten risico’s op vlak van gezondheid en opleiding in het geboorteland.

Die score wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 1, waarbij 1 de best mogelijke quotering is. Een score van 0,5 wil zeggen dat het individu – en het land als geheel- de helft van het economische potentieel zal missen. Over een tijdspanne van 50 jaar berekend, vertaalt zich dat in diepe economische verliezen.

2023

Landen ten Zuiden van de Sahara hebben de laagste scores op de Human Capital Index. Dat uit zich in hoge kindersterftecijfers en slechte resultaten op vlak van onderwijs, zaken die de economische productiviteit van deze regio negatief beïnvloeden.

Landen ten Zuiden van de Sahara hebben de laagste scores op de Human Capital Index.

Om landen bij te staan heeft het Africa Human Capital Plan doelstellingen geformuleerd die tegen 2023 moeten worden gerealiseerd. Deze houden onder meer in dat het sterftecijfer drastisch moet dalen en de groeiachterstand van kinderen moet worden aangepakt. Algemeen zullen de schoolopleidingen voor jongens en meisjes in Afrika 20 procent beter moeten worden.

“Kinderen hun volledige potentieel niet laten bereiken is niet enkel een fundamenteel onrecht, het zet ook een limiet op de economische groei van een land”, zegt Hafez Ghanem, de vicevoorzitter van de Wereldbank in Afrika. “De bijdrage aan het bbp kan 2,5 keer hoger liggen per werknemer in Afrika ten Zuiden van de Sahara, enkel door betere gezondheidszorg en degelijke schoolopleidingen voor kinderen, van in de kleuterklas tot en met het secundair.”

Vrouwen versterken

Het Plan voorziet ook in maatregelen om vrouwen te versterken en het aantal huwelijken en zwangerschappen op jonge leeftijd terug te dringen. “Jonge vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara krijgen gemiddeld 102 kinderen per 1000 meisjes, dat is drie keer meer dan in Zuid-Azië. Dit is niet enkel kwalijk voor de meisjes en hun baby’s, het is ook weinig bevorderlijk voor de economische groei van het land”, zegt Ghanem.

De Wereldbank heeft 50 procent meer investeringen in menselijk kapitaal aangekondigd, met een totaal van 15 miljard dollar in de fiscale jaren 2021-2023.

Ook de landen zelf zullen worden aangespoord om nieuwe strategieën te ontwikkelen om het menselijk kapitaal te versterken. 60 landen hebben aangegeven in het Human Capital Project te stappen en zich te engageren voor dit doel.