Wereldbankrapport optimistisch over bestuur in Afrika

Nieuws

Wereldbankrapport optimistisch over bestuur in Afrika

Els Scholiers

12 juli 2007

Uit een nieuw rapport van de Wereldbank blijkt dat een aantal Afrikaanse landen hun bestuur en strijd tegen corruptie verbeterd hebben. Volgens de auteurs van het rapport bevestigen deze gegevens de stelling dat goed bestuur een belangrijke rol speelt in het ontwikkelingsproces van een land.

Het Rapport ‘Governance Matters 2007, Worldwide Governance Indicators, 1996-2006’  stelt de kwaliteit van het bestuur in 212 landen tussen 1996 en 2006 voor. De auteurs baseerden zich op 33 databanken, wereldwijd gevuld met gegevens door 30 organisaties van diverse pluimage (onderzoekers en experts uit de privé sector, van ngo’s en uit de openbare sector). Aan de hand van zes componenten, de zogenaamde governance indicators (bestuursindicatoren), werd het bestuur onderzocht: ‘stem en aansprakelijkheid’, ‘politieke stabiliteit en de afwezigheid van geweld’, ‘overheidseffectiviteit’, ‘kwaliteit van de regulering’, ‘rechtszekerheid’ en ‘onder controle brengen van corruptie’. Via de website www.govindicators.org kan iedereen de verzamelde gegevens consulteren.

“Dit is momenteel de beste bestuursdatabank voor handen”, zegt Steven Radelet van het Centrum voor Globale Ontwikkeling in Washington. “Tien jaar geleden waren er geen gegevens, vijftien jaar geleden spraken we zelfs niet over deze zaken”, aldus Radelet in The New York Times.  John Vandaele maakte in het dossier over Goed Bestuur in MO*43 wel kritische bedenkingen bij deze meetinstrumenten:  ‘Met die zes indicatoren sluit de Bank in zijn definitie van goed bestuur nauw aan bij het Angelsaksische aanvoelen hieromtrent. Opvallend is bijvoorbeeld de afwezigheid van onderwijs en gezondheidszorg als indicatoren van goed bestuur. Nochtans zijn er voor die twee sectoren bijna wereldwijd objectieve gegevens beschikbaar die gebruikt zouden kunnen worden om de waarnemingen aan te vullen.’

Enkele belangrijke resultaten

Afrikaanse landen zoals Tanzania, Liberia, Rwanda en Sierra Leone boekten volgens het rapport een significante vooruitgang op het vlak van goed bestuur. Andere landen, zoals Zimbabwe en Ivoorkust, gaan dan weer achteruit.
Volgens de auteurs van het rapport plaatsen de indicatoren de vaak negatieve veralgemeningen over het Afrikaanse continent in een ander daglicht en benadrukken ze de rijke verscheidenheid van de landen.
Bovendien komen landen met een recente economische groei op gelijke hoogte met rijke landen. Onder meer Chili, Botswana, Estland en Uruguay  scoren bijvoorbeeld even hoog als Italië en Griekenland als het over de indicatoren ‘rechtszekerheid’ en ‘onder controle brengen van corruptie’ gaat. Als de wil tot hervorming er is, kunnen landen hun bestuur op een relatieve korte periode verbeteren, stelt het rapport verder. Maar globaal gezien is de kwaliteit van het bestuur er het laatste decennium niet veel op vooruitgegaan.

Centrale rol van bestuur in het ontwikkelingsproces

Enkele gegevens uit het rapport voeden het debat over de invloed van goed bestuur op ontwikkeling en armoedebestrijding. Hoewel sommige landen, zoals bijvoorbeeld Bangladesh, met een slecht bestuur enorm gegroeid zijn de laatste jaren, zijn beleidsmakers en academici het erover eens dat goed besturen op lange termijn belangrijk is voor (economische) ontwikkeling. Wetenschappers hebben ontdekt dat instituties met een hoge kwaliteit de macht hebben om op lange termijn het inkomen per gezinshoofd op te trekken en groei kunnen promoten in alle delen van de wereld. Ook donoragentschappen concluderen dat ontwikkelingshulp meer effectief is in landen met goede institutionele kwaliteiten, stelt het rapport.
België
België behoort tot de groep landen die vanaf de eerste metingen goed scoorden en door de jaren heen globaal gezien bleven stijgen. Enkel op de indicator ‘politieke stabiliteit’ scoort ons land met een daling van 10 procent nu gevoelig lager dan in 1996 .
Bronnen:
‘Governance Matters 2007. Worldwide Governance Indicators, 1996-2006 ‘
www.govindicators.org
www.nytimes.com