Wereldbevolking vreest de toekomst: 6 op de 7 voelt zich onveilig

Nieuws

Belangrijke oorzaken zijn de klimaatcrisis en de coronapandemie

Wereldbevolking vreest de toekomst: 6 op de 7 voelt zich onveilig

Wereldbevolking vreest de toekomst: 6 op de 7 voelt zich onveilig
Wereldbevolking vreest de toekomst: 6 op de 7 voelt zich onveilig

IPS

11 februari 2022

Volgens onderzoek van de Verenigde Naties voelen mensen in nagenoeg elk land ter wereld een zeker gevoel van onbehagen bij de huidige mondiale ontwikkelingen. Zes op de zeven geeft aan angst- en onveiligheidsgevoelens te ervaren.

Ook in hoge-inkomenslanden met een goed uitgebouwde sociale zekerheid en een degelijk onderwijssysteem voelen inwoners zich onveiliger dan tien jaar geleden.

Caniceus / Pixabay

Ook in hoge-inkomenslanden met een goed uitgebouwde sociale zekerheid en een degelijk onderwijssysteem voelen inwoners zich onveiliger dan tien jaar geleden.

‘Ondanks het feit dat de wereldwijde welvaart groter is dan ooit tevoren, maakt een meerderheid van de mensen zich zorgen over de toekomst en deze gevoelens zijn waarschijnlijk verergerd door de pandemie’, zegt Achim Steiner van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

De wereldwijde levensverwachting bij de geboorte daalt voor een tweede jaar vanwege de COVID-19-pandemie.

Het rapport benoemt de voornaamste bedreigingen die bijdragen aan het algemeen onveiligheidsgevoel. De wereldwijde levensverwachting bij de geboorte daalt voor een tweede jaar vanwege de COVID-19-pandemie. Ook gaan verschillende indicatoren voor menselijke ontwikkeling er globaal genomen op achteruit, zoals voedselzekerheid en toegang tot onderwijs.

Klimaat en conflicten

Maar de grote boosdoener is de klimaatcrisis. Het veranderende klimaat als gevolg van menselijke activiteit wordt in de komende jaren waarschijnlijk de voornaamste doodsoorzaak wereldwijd. Zelfs met een matige beperking van de uitstoot zouden voor het einde van de eeuw zo’n 40 miljoen mensen kunnen overlijden door de impact van de klimaatverandering.

Andere ontwikkelingen die mensen zorgen baren zijn de razendsnelle evolutie van digitale technologieën, de groeiende ongelijkheid en gewelddadige conflicten. Volgens het rapport leven momenteel ongeveer 1,2 miljard mensen in door conflicten getroffen gebieden. Wat vooral bijdraagt aan de angstgevoelens is dat bijna de helft daarvan (560 miljoen) in landen woont die traditioneel niet als kwetsbare gebieden gezien worden.

‘In onze zoektocht naar ongebreidelde economische groei blijven we onze natuurlijke wereld vernietigen terwijl de ongelijkheid toeneemt, zowel binnen als tussen landen. Het is tijd om de signalen te herkennen van samenlevingen die onder enorme druk staan en opnieuw te definiëren wat vooruitgang eigenlijk betekent’, aldus Steiner.

Het rapport van het VN-agentschap pleit voor sterkere grensoverschrijdende solidariteit om de kloof tussen ontwikkeling en veiligheidsgevoel te dichten.