Belangrijke stap gezet in strijd tegen luchtvervuiling

Nieuws

Belangrijke stap gezet in strijd tegen luchtvervuiling

Belangrijke stap gezet in strijd tegen luchtvervuiling
Belangrijke stap gezet in strijd tegen luchtvervuiling

IPS

29 mei 2015

De Wereldgezondheidsraad heeft een belangrijke resolutie aangenomen tegen luchtvervuiling, ‘de grootste ecologische dreiging voor de volksgezondheid ter wereld.’

De Wereldgezondheidsraad is het hoogste internationale beleidsorgaan rond Volksgezondheid. ‘Dit is een grote mijlpaal’, zegt Dr Maria Neira, directeur Volksgezondheid en Milieu aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ‘Lidstaten hebben nu beloofd om op een gecoördineerde manier op te treden tegen de grootste ecologische bedreiging voor de volksgezondheid die we vandaag kennen.’

Luchtvervuiling is wereldwijd het grootste milieurisico voor de volksgezondheid, jaarlijks goed voor 4,3 miljoen voortijdige overlijdens door luchtvervuiling binnenskamers en 3,7 miljoen door vervuiling van de buitenlucht. Toch is het voor het eerst dat de Wereldgezondheidsraad over het onderwerp debatteerde.

De delegaties keurden een resolutie goed die de impact van luchtvervuiling wil verminderen. De resolutie benadrukt de sleutelrol die nationale gezondheidsinstanties spelen in bewustzijnscampagnes. Ze moeten in de verf zetten hoe een betere luchtkwaliteit levens kan redden en de kosten voor de gezondheidszorg aanzienlijk kan verminderen.

Win-win

De nieuwe resolutie zet lidstaten er ook toe aan om systemen op te zetten om de eigen luchtkwaliteit te controleren en ziektes die met luchtvervuiling te maken hebben beter in kaart te brengen, om schone fornuizen, verwarming en verlichting te promoten, en om internationaal expertise en technologieën uit te wisselen. De WHO krijgt de opdracht de technische capaciteit te versterken en lidstaten bij te staan in hun inspanningen.

Volgens Helena Molin Valdes van de Climate and Clean Air Coalition kan het belang van de resolutie niet onderschat worden. ‘De gezondheidssector bevindt zich nu op een kruispunt van twee thema’s die steeds meer met elkaar verbonden zijn: de bescherming van de volksgezondheid en het wereldwijde klimaat’, zegt ze. ‘Gezondheidswerkers brengen een enorme hoeveelheid praktische en strategische kennis en voorlichtingservaring met zich mee, en iedereen zal daarvan profiteren. We kijken ernaar uit om met de WHO en haar partners samen te werken aan stappen om de schadelijke luchtvervuiling zo snel mogelijk te verminderen.’