Wereldvakbond eist actie tegen gevaarlijke kinderarbeid

Nieuws

Wereldvakbond eist actie tegen gevaarlijke kinderarbeid

Joren Gettemans

10 juni 2011

Meer dan de helft van alle kinderarbeid ter wereld gebeurt in gevaarlijke omstandigheden. Volgens de internationale arbeidsorganisatie ILO raakt elke minuut ergens ter wereld een kind gewond of getraumatiseerd, of wordt het ziek, door kinderarbeid.

Vorig jaar nog waarschuwde het rapport van de ILO dat de inspanningen tegen kindarbeid afnamen. De doelstelling is om de ergste vormen van kinderarbeid tegen 2016 af te schaffen, maar de ILO vreest dat de economische crisis die roet in het eten gooit.

Het totaal aantal kinderen tussen 5 en 17 jaar oud dat moet werken is weliswaar gedaald, maar dat categorie 15 tot 17- jarigen vertoont een groei van 20 procent.

“Hoewel er vooruitgang geboekt is in de afgelopen tien jaar, is het aantal kinderen dat wereldwijd moet werken nog steeds hoog”, zegt ILO-baas Juan Somavia. “Kinderarbeid is een duidelijke aanklacht aan het adres van het huidige groeimodel. We moeten dringend iets doen aan werk dat de veiligheid of gezondheid van kinderen in gevaar brengt.”

In het nieuwe rapport roept de ILO landen op om een lijst op te stellen van gevaarlijk werk, zoals vereist is onder de ILO-conventie over kinderarbeid. 173 van de 183 lidstaten van de ILO hebben de conventie over gevaarlijke kinderarbeid ondertekend.

Extra kwetsbaar

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor gevaren, zegt de ILO, omdat hun lichaam en geest nog tot ver in hun tienerjaren ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat onder kinderen meer gewonden en doden vallen dan onder volwassenen, en dat veel kinderen lange werkdagen moeten draaien, waardoor het risico gevoelig toeneemt.

In Azië is het aantal kinderen dat in gevaarlijke omstandigheden moet werken het grootst, althans in absolute cijfers. In Afrika ten zuiden van de Sahara is het aantal kinderen dat gevaarlijk werk doet procentueel gezien het grootst.

Uit het onderzoek blijkt echter dat het probleem zich niet beperkt tot de ontwikkelingslanden. Ook de jeugd in Europa en de Verenigde Staten wordt blootgesteld aan gevaren op de werkvloer.