Wereldvoedselprogramma in geldnood: voedselveiligheid in gedrang

Nieuws

Wereldvoedselprogramma in geldnood: voedselveiligheid in gedrang

Muriel Denayer

31 juli 2009

Het hoofd van het VN-Wereldvoedselprogramma, Josette Sheeran, trekt aan de alarmbel: de organisatie kampt met een tekort van 3 miljard dollar. Dit gebrek aan middelen zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor de voedselveiligheid in ontwikkelingslanden.

Door de financiële crisis zijn de voedselprijzen het afgelopen jaar in meer dan tachtig procent van de ontwikkelingslanden gestegen. Hierdoor lijden steeds meer mensen honger. De slagkracht van het Wereldvoedselprogramma (WFP), dat deze hongerigen probeert te bereiken, wordt nu bedreigd door een tekort aan budget. Volgens Sheeran is de situatie alarmerend.

Wereldvoedselprogramma

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (VN) heeft als doel het aantal hongerigen en ondervoede mensen af te bouwen. Meer dan één miljard mensen lijdt honger. Voor 2009 probeert de organisatie 108 miljoen mensen, verspreid over 74 landen, van voedsel te voorzien. Het kostenplaatje van deze missie bedraagt 6,7 miljard dollar, maar nu al blijkt dat dit onhaalbaar is. Het budget van het WFP bestaat immers volledig uit vrijwillige bijdragen van onder andere overheden, bedrijven en private donoren.
Josette Sheeran, hoofd van het WFP, vertelde woensdag in het Witte Huis dat ze vreest voor een enorm financieel tekort. Naar schatting zal het WFP tegen het einde van dit jaar slechts 3,7 miljard dollar verzameld hebben.

Wat nu?

Met een deficit van bijna de helft van zijn budget, kan het WFP een groot deel van haar doelgroep niet bereiken. In Bangladesh bijvoorbeeld wil het WFP dit jaar vijf miljoen hongerigen helpen. Waarschijnlijk zullen maar 1,4 miljoen hiervan kunnen worden geholpen.
Hoewel sommige hulpprogramma’s onvermijdelijk geschrapt zullen worden indien het WFP blijvend wordt geconfronteerd met te weinig inkomsten, verzekert het WFP dat het zijn uiterste best doet om zich voornamelijk toe te leggen op de meest kwetsbare groepen, namelijk kinderen en zwangere vrouwen. Verder zullen die laatsten minder voedsel krijgen dan in vorige jaren: het dagelijks aantal calorieën wordt teruggeschroefd van 2100 naar ongeveer 1600 per persoon.

Nood aan een langetermijnoplossing

Sheeran pleit voor langetermijnoplossingen met betrekking tot de voedselveiligheid. Ze zegt dat de twintig miljard dollar die de G8 recentelijk vrijmaakte om de wereldwijde voedselveiligheid te verbeteren, een eerste stap in de goede richting is. Ze vraagt ook expliciet aan de G20, die binnenkort in Pittsburgh samenkomt, om hier rekening mee te houden.