Wereldwaterforum start met oproep tot “blauwe revolutie”

Nieuws

Wereldwaterforum start met oproep tot “blauwe revolutie”

Marwaan Macan-Markar

17 maart 2003

­ Het Wereldwaterforum in de Japanse stad Kyoto is
zondag begonnen met een oproep tot een “blauwe revolutie”. Het is tijd om
de beloften en de doelstellingen van de Duurzaamheidstop vorig jaar in
Johannesburg om te zetten in actieplannen, zo luidde het.
Niet-gouvernementele organisaties steunen het idee, maar willen eerst zien
of er genoeg geld op tafel komt.

“Economische schaarste en waterschaarste zijn synoniem”, zei de Egyptische
waterminiser Mahmoud Abu-Zeid. Daarmee zette de voorzitter van de
Wereldwaterraad de toon: “We moeten leiderschap tonen, harde keuzes maken
en prioriteiten bepalen”. Hij werd daarin bijgetreden door de voormalige
Japanse premier Ryutaro Hashimoto: “In Johannesburg legden we een meetbare
doelstelling vast. Nu moet er concrete actie komen om dat cijfer te
realiseren”. Ook de Franse president Chirac pleitte in een opgenomen
toespraak voor een “agressief actieplan” en de “erkenning van water als
mensenrecht”.

Op de Top voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg besloten wereldleiders
dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater en sanitaire
voorzieningen tegen 2015 moet worden gehalveerd. 1,1 miljard mensen hebben
geen toegang tot drinkwater, 2,4 miljard moeten het zonder sanitair
stellen, zo blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. De toestand leidt
elk jaar tot 2,2 miljoen sterfgevallen, vooral in ontwikkelingslanden,
vooral bij kinderen.

“De helft van de ziekenhuisbedden op aarde wordt ingenomen door mensen met
watergerelateerde aandoeningen”, zo berekende de in Genève gevestigde Water
Supply and Sanitation Collaborative Council. Wanneer geen actie wordt
ondernomen, dreigen tegen 2025 voor 2,7 miljard mensen watertekorten.

Sommige ngo’s vragen zich nu al af of de mooie beloften zullen worden
vergezeld van concrete financiële engagementen. “Oplossingen zoeken voor
drinkwater en sanitair is één ding, maar het succes hangt af van de
financiering”, zegt Karin Krchnak, professor rechten aan de universiteit
van Maryland. Gastland Japan wil de ministers die aan de conferentie
deelnemen laten beloven de investeringen in waterinfrastructuur te
verdubbelen.

Meer geld loskrijgen van de industrielanden is geen gemakkelijke opdracht.
Zoals bekend geven enkel Denemarken, Nederland, Zweden, Noorwegen en
Luxemburg het door de Verenigde Naties vastgelegde doel van 0,7 procent van
hun Bruto Binnenlands Product uit aan ontwikkelingshulp. De Verenigde
Staten zitten aan 0,1 procent, Canada aan 0,25 procent en Australië aan
0,27 procent. België spendeerde in 2002 0,42 à 0,45 procent.

Naast de financiering dienen zich de wenselijkheid van grote
stuwdamprojecten en van de privatisering van de watervoorziening als
controversiële thema’s aan. “De druk om te liberaliseren is groot”, zegt de
Indiase onderzoeker Shripad Dharmadhikary. Ngo’s hebben tegen beide trends
verzet aangekondigd. Andere thema’s op de agenda zijn de genderproblematiek
en het verband tussen klimaatverandering en de beschikbaarheid van water.