Wereldwijd 1200 nieuwe steenkoolcentrales gepland

Nieuws

Wereldwijd 1200 nieuwe steenkoolcentrales gepland

Wereldwijd 1200 nieuwe steenkoolcentrales gepland
Wereldwijd 1200 nieuwe steenkoolcentrales gepland

21 november 2012

Hoewel steenkool een bijzonder vervuilende en klimaatonvriendelijke energiebron is, zijn er wereldwijd plannen voor 1.199 nieuwe steenkoolcentrales.

De cijfers zijn afkomstig van het World Resources Institute (WRI), dat maanden gegevens verzamelde over voorgestelde steenkoolprojecten over de hele wereld. In totaal zijn er plannen voor 1.199 centrales in 59 landen, met een gezamenlijke capaciteit van 1,4 miljoen megawatt.

Het overgrote deel van de projecten is gepland in groeilanden, met name China en India, samen goed voor 76 procent van de geplande capaciteit. Maar ook in de Verenigde Staten worden 36 nieuwe steenkoolcentrales voorgesteld.

“Niet al die centrales zullen met zekerheid goedgekeurd en gebouwd worden”, stelt het WRI, “het rapport kijkt enkel naar voorgestelde projecten. Maar dit onderzoek toont een significante – en zorgwekkende – interesse in de ontwikkeling van steenkool.”

Indirecte kosten

Energie is een universele noodzaak, zegt het instituut, en broodnodig om mensen uit armoede te halen en ze een betere levenskwaliteit te geven. Maar de keuze van energiebron is moeilijk: ontwikkelingslanden geven vaak de voorkeur aan goedkope oplossingen en steenkool lijkt daarbij te zijn. Toch is er sterk bewijs dat steenkool een zware tol eist van het klimaat, het milieu en de volksgezondheid.

China is daarvan het beste voorbeeld: het land kende een enorme groei mede dankzij de massale ontwikkeling van steenkool, maar betaalt de prijs op het vlak van volksgezondheid, slechte ecosystemen en een hoge luchtvervuiling.