Percentage van de bevolking dat risico loopt tien keer hoger dan eerdere schattingen

Wereldwijd leven meer en meer mensen in overstromingsgebieden

USAID (CC BY-NC-ND 2.0)

Een landbouwer ploegt zijn veld na een overstroming in Cambodja, november 2013.

In overstromingsgevoelige gebieden zijn de bevolkingsaantallen de voorbije decennia sterk gegroeid en ze blijven toenemen, waarschuwt onderzoek in Nature.

Overstromingen zijn de meest frequente en schadelijke natuurrampen die door de klimaatverandering worden aangejaagd. Ze treffen jaarlijks duizenden mensen en veroorzaken voor miljarden euro’s schade.

De nieuwe studie telt veel meer soorten overstromingen zoals dambreuken, lokale regenval en smeltende sneeuw.

Om het risico beter in kaart te brengen analyseert een nieuwe studie in Nature satellietbeelden van 913 overstromingen tussen 2000 en 2018. Voor elke overstroming wordt het getroffen gebied in kaart gebracht en het aantal mensen dat er woont. De data werden gecombineerd in de Global Flood Database, die online te raadplegen is.

Steeds meer mensen

Uit de database blijkt dat de bevolking in de overstromingsgevoelige gebieden met 34,1 procent gestegen is tussen 2000 en 2018, goed voor een stijging met 58 tot 86 miljoen mensen. Dat is veel sneller dan de globale gemiddelde bevolkingstoename van 18,6 procent.

En naar alle waarschijnlijkheid zal de bevolkingsdruk in de gebieden nog verder toenemen. Op basis van bevolkingsmodellen voorspelt het onderzoek dat in 59 landen, vooral in Azië en Afrika, de bevolking in de risicogebieden sneller dan groeien dan het gemiddelde.

Die schatting is veel hoger dan eerdere studies, die gebaseerd waren op regenstatistieken en hoogtemodellen om potentiële overstromingsgebieden in kaart te brengen. De nieuwe studie telt veel meer soorten overstromingen zoals ook dambreuken, lokale regenval en smeltende sneeuw. Het percentage van de bevolking dat risico loopt, ligt daardoor tien keer hoger dan de eerdere schattingen.

Hoop

De conclusies in het onderzoek lijken ontmoedigend, maar er kan ook goed nieuws uit worden afgeleid, benadrukken de onderzoekers. De studie wijst er ook op dat het vermogen om overstromingen te beheren en erop te reageren in de loop van de jaren is verbeterd.

Investeringen in bescherming, drainage-infrastructuur en waarschuwingssystemen, maar ook strengere bouwnormen kunnen zowel overstromingen voorkomen als de gevolgen ervan opvangen. Het aantal doden en de omvang van de schade door overstromingen is, in verhouding tot het aantal mensen en materiaal dat aan overstromingen is blootgesteld, de afgelopen decennia wereldwijd afgenomen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift