Wereldwijd nu 1 op 8 vogelsoorten in gevaar

Nieuws

Wereldwijd nu 1 op 8 vogelsoorten in gevaar

Wereldwijd nu 1 op 8 vogelsoorten in gevaar
Wereldwijd nu 1 op 8 vogelsoorten in gevaar

IPS

25 april 2018

Een op de acht van alle vogelsoorten ter wereld is nu bedreigd, blijkt uit het nieuwe State of the World’s Birds rapport. Daarbij zijn ook steeds meer bekende soorten, zoals de sneeuwuil, de tortelduif en de papegaaiduiker.

Daniel (CC BY 2.0)

De bedreigde sneeuwuil

Daniel (CC BY 2.0)​

Het nieuwe State of the World’s Birds rapport brengt de gezondheid van de wereldwijde vogelpopulaties in kaart en is weinig geruststellend. Niet alleen loopt een op de acht vogelsoorten gevaar, maar 40 procent van de bijna 11.000 vogelsoorten wereldwijd boert achteruit.

Een opvallende conclusie van het laatste rapport, waaraan vijf jaar is gewerkt, is ook dat het niet langer onbekende en lokale soorten zijn die gevaar lopen, maar ook bekende iconische vogels zoals de sneeuwuil of de papegaaiduiker.

Menselijke invloed

‘De data zijn niet mis te verstaan’, zegt Tris Allinson, hoofdwetenschapper bij Birdlife International. ‘We hebben te maken met een gestage en voortdurende verslechtering in de status van de vogelsoorten in de wereld. Er zijn veel verschillende bedreigingen die de uitstervingscrisis aandrijven, maar ze zijn zonder uitzondering allemaal het  werk van de mens.’

Een van de grootste bedreigingen is de intensieve landbouw, die een steeds groter areaal inneemt.

De cijfers zijn niet alleen slecht nieuws voor de vogelsoorten zelf. De gezondheid van vogelpopulaties is immers een goede maatstaf voor de staat van de ecosystemen waarin ze leven. Omdat vogels zo verspreid zijn, leven ze in vrijwel alle soorten ecosystemen.

Een van de grootste bedreigingen is de intensieve landbouw, die een steeds groter areaal inneemt. Dat heeft gevolgen voor 1091 vogelsoorten, of 74 procent van alle soorten die in het rapport als bedreigd worden bestempeld.

Gered

Niet alles in het rapport is kommer en kwel. Het rapport geeft ook de bemoedigende voorbeelden van 25 soorten die in de voorbije decennia uitgestorven zouden zijn zonder beschermingsmaatregelen.

‘Hoewel het rapport een ontnuchterende update biedt over de staat van de vogels en de biodiversiteit, en de uitdagingen die ons wachten, toont het ook duidelijk aan dat er oplossingen bestaan’, zegt Patricia Zurita, ceo van Birdlife. ‘Er kunnen significante en blijvende successen geboekt worden.’

Het rapport noemt onder meer het herstel van habitats, de strijd tegen invasieve soorten en speciale maatregelen voor de zwakste vogelsoorten als sleutelstrategieën om het tij te keren.