Wereldwijd tekort van 18 miljoen leraars

Nieuws

Wereldwijd tekort van 18 miljoen leraars

Johan Denis

06 oktober 2008

Naar aanleiding van de Werelddag van de Leraar (zondag 5 oktober) heeft UNESCO berekend dat er wereldwijd 18 miljoen leraars extra nodig zijn om te zorgen voor universeel basisonderwijs, een van de millenniumdoelstellingen.

Het cijfer staat te lezen in een gezamenlijke verklaring, afgelegd door de UNESCO, de internationale arbeidsorganisatie (ILO), UNICEF, het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en Education International, een organisatie die bijna 30 miljoen leraars verenigt. Het gebrek aan leerkrachten is vooral in Afrika acuut, waar 3,8 miljoen leraars nodig zijn om universeel basisonderwijs te garanderen. In landen als Rwanda en Mozambique leidt het tekort tot klassen van wel zestig leerlingen en meer. Dit terwijl algemeen erkend is dat kwalitatief onderwijs onmogelijk is in klassen met meer dan veertig leerlingen.

Leraars zonder diploma

De klemtoon van de werelddag van de leraar was dit jaar dan ook de ontwikkeling van het beleid. Dat moet zorgen voor een basis om een duurzame en kwaliteitsvolle lerarenaanwerving te verzekeren. Vele mensen, die bereid en geschikt zijn om leraar te worden, vrezen de lage salarissen, het gebrek aan jobzekerheid, hun gebrekkige opleiding en overvolle klassen.
Zelfs in landen waar voldoende leerkrachten aanwezig zijn, blijft de aanwerving van leraren in afgelegen gebieden een voortdurend probleem, zo blijkt uit het onderzoek. Het gebrek aan gekwalificeerde leerkrachten is een van de grootste uitdagingen om de ‘onderwijs voor allen’ millenniumdoelstelling te bereiken.
Kwantiteit is niet het enige probleem. Gebrekkige opleiding is een andere serieuze belemmering. In ontwikkelingslanden is het niet ongewoon leraars te vinden die zelf geen hogere opleiding hebben gehad. Om de situatie te verbeteren kan enkel een coherent beleid de aanwerving van voldoende leraars bevorderen, hun status garanderen en instaan voor een kwaliteitsvolle opleiding.