Wereldwijde stijging vleesproductie vlakt lichtjes af

Nieuws

Wereldwijde stijging vleesproductie vlakt lichtjes af

Wereldwijde stijging vleesproductie vlakt lichtjes af
Wereldwijde stijging vleesproductie vlakt lichtjes af

24 oktober 2012

De globale vleesproductie steeg in 2011 tot 297 miljoen ton, een toename van 0,8 procent in vergelijking met 2010. Voor 2012 wordt verwacht dat ze 302 miljoen ton zal bedragen. Daarmee vlakt de stijging van de vleesproductie iets af, want sinds 2001 was ze met 20 procent gestegen. Tussen 2010 en 2011 werd er nog een stijging van 2,6 procent genoteerd. Dat heeft het Worldwatch Institute berekend.

Het instituut ziet verschillende redenen voor die afvlakking van de vleesproductie, zoals de intense droogte in de Verenigde Staten, China, Rusland en de Hoorn van Afrika. Ook uitbraken van dierziekten spelen een rol. In 2011 alleen al werd mond- en klauwzeer vastgesteld in Paraguay, de Afrikaanse varkenspest in Rusland, de klassieke varkenspest in Mexico en de vogelgriep in heel Azië. Tot slot is er ook de sterke stijging van de prijs van het veevoeder die de rendabiliteit van veehouderijen onder druk zet.

Productie en consumptie verschoven

Het afgelopen decennium is het productiecentrum van vlees ook opgeschoven van de geïndustrialiseerde landen naar de ontwikkelingslanden. In 2000 was Noord-Amerika marktleider in de productie van rundvlees met 13 miljoen ton. Vervolgens kwam Zuid-Amerika met 13 miljoen ton en Azië met tien miljoen ton. Intussen is dat lijstje overhoop gegooid. In 2011 produceerde Noord-Amerika 200.000 ton minder, terwijl in Azië en Zuid-Amerika de productie werd opgedreven tot respectievelijk 17 en 15 miljoen ton.

Ook kent de wereldwijde consumptie van vlees een licht neerwaartse tendens: van 42,5 kilo per persoon in 2010 naar 42,3 kilo in 2011. Op lange termijn tekent de trend zich duidelijker af. Sinds 1995 is de vleesconsumptie per persoon gedaald met 15 procent. Wel zijn er sterk regionale verschillen. In ontwikkelingslanden is er een stijging van 25 procent gedurende die periode waardoor de consumptie er nu op 32 kilo per persoon ligt, terwijl de consumptie in de geïndustrialiseerde landen slechts steeg met twee procent, maar waarbij er gemiddeld 78,9 kilo per persoon wordt geconsumeerd.

Varkensvlees populairst

Varkensvlees blijft het populairst in 2011, goed voor 37 procent van zowel de productie als de consumptie (109 miljoen ton). Op de tweede plaats staat gevogelte met 101 miljoen ton productie. Wel is het zo dat de productie van varkensvlees sinds 2010 is gedaald met 0,8 procent, waar de productie van pluimveevlees is gestegen met drie procent. Het Worldwatch Institute gaat er dan ook van uit dat gevogelte binnen afzienbare tijd het meest geproduceerde vlees wordt.