Werkloosheid is “tikkende tijdbom” voor Afrikaanse jongeren

Nieuws

Werkloosheid is “tikkende tijdbom” voor Afrikaanse jongeren

Werkloosheid is “tikkende tijdbom” voor Afrikaanse jongeren
Werkloosheid is “tikkende tijdbom” voor Afrikaanse jongeren

IPS

30 mei 2017

De groei van het aantal jongeren in Afrika kan creativiteit en innovatie stimuleren, maar zonder het juiste economische klimaat ook massale werkloosheid tot gevolg hebben. In dat laatste geval vormt de groep een 'tikkende tijdbom', zegt Jennifer Blanke van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.

Hery Zo Rakotondramanana (CC by-nc-sa 2.0)

Jongeren mogen het boerenleven niet meer zien als een manier van leven voor de armen.

Hery Zo Rakotondramanana (CC by-nc-sa 2.0)​

Afrika telt bijna 420 miljoen jongeren tussen 15 en 35 jaar oud. Binnen tien jaar zal naar verwachting een vijfde van de jongeren wereldwijd in Afrika wonen. Hoewel het continent in de afgelopen tien jaar consistent economische groei liet zien, nam het aantal kwaliteitsbanen onvoldoende toe om de 10 tot 20 miljoen jongeren te absorberen die jaarlijks tot de arbeidsmarkt toetreden.

‘Jongeren zonder kansen en geloof in hun leiders zijn een bron van burgerlijke onrust.’

Volgens Jennifer Blanke, vicevoorzitter Landbouw en Menselijke en Sociale Ontwikkeling bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB), zijn de jongeren in Afrika een belofte, maar kunnen even goed een ‘tikkende tijdbom” worden. Slechts de aanwezigheid van kansen en het geloof van jongeren dat ze die kansen kunnen benutten, voorkomt pessimisme en politieke onrust. Inactiviteit is geen optie. Jongeren zonder kansen en nog belangrijker, zonder geloof in de capaciteit van hun leiders om kansen te creëren, zijn een bron van burgerlijke onrust. Dat zien we elke dag.’

Landbouw

Blanke sprak afgelopen week tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de AfDB in Ahmedabad (India). Het transformeren van de landbouw om welvaart te creëren in Afrika was het thema dit jaar.

‘Er zijn kansen voor jongeren, maar er moeten wel mogelijkheden geboden worden die te realiseren.’

Experts waren het erover eens dat een zakelijke benadering nodig is, zodat jongeren het boerenleven niet meer zien als manier van leven voor de armen. Momenteel is de gemiddelde boer in Afrika zestig jaar oud. Akinwumi Adesina, voorzitter van de AfDB, zegt te vrezen dat er over twintig jaar geen boeren meer zijn, als het beeld van het beroep niet verandert bij jongeren. ‘Ze moeten de landbouw gaan zien als een bedrijf, niet als een sociale sector of manier van leven.’

De vraag hoe dat bereikt moet worden, is cruciaal. Financiering is een van de dingen die geregeld moet worden, zegt Adesina. ‘Er zijn kansen voor jongeren, maar er moeten wel mogelijkheden geboden worden die te realiseren. Daarvoor is geld nodig.’

De AfDB heeft een groeiplan opgesteld voor de Afrikaanse landbouw. Het behelst onder meer dat er in de komende tien jaar jaarlijks bijna 2,4 miljard dollar wordt geïnvesteerd in wegen, irrigatie-infrastructuur en opslagfaciliteiten. Op die manier zouden belangrijke investeerders aangetrokken moeten worden. Dergelijke investeringen kunnen volgens de AfDB de landbouw transformeren in een winstgevende sector.

Aimeecorrigan (CC by-nc-sa 3.0)

Aimeecorrigan (CC by-nc-sa 3.0)​

Filmindustrie

Om het beeld van de landbouw te veranderen, gaan beleidsmakers zich ook richten op een sector waar tot nu toe weinig aandacht voor was: de filmindustrie. Die industrie wordt in Afrika gedomineerd door jongeren en zit in de lift. De sector levert een belangrijke bijdrage aan het bruto binnenlandse product (bbp) en de werkgelegenheid in landen zoals Nigeria.

In de films is vaak een weinig flatteus beeld van het plattelandsleven te zien. Het verhaal van de films is dat de echte economische kansen in de grote steden liggen. Dergelijke negatieve beelden dragen eraan bij dat de landbouw gezien wordt als een manier voor armen om te overleven.

‘Wat Afrika doet met zijn landbouw is niet alleen van belang voor Afrika, maar ook voor de toekomst van het voedsel in de wereld.’

De AfDB wil de kracht van de filmindustrie aanwenden om het imago van het platteland te verbeteren. Daarvoor zijn vertegenwoordigers van Nollywood (de Nigeriaanse filmindustrie) en Bollywood (de Indiase filmindustrie) dit jaar bij elkaar gebracht.

De Nigeriaanse filmmakers Omoni Oboli en Omotola Jalade Ekeinde vertegenwoordigden Nollywood in India. Ze beloofden alles te doen wat in hun macht ligt om het verhaal van de Afrikaanse landbouwtransformatie te vertellen. ‘We hebben veel geleerd over de landbouw en zijn bereid ons steentje bij te dragen’, zei Oboli.

Adesina wees erop dat 65 procent van het land in de wereld ongecultiveerd is. ‘Wat Afrika doet met zijn landbouw is niet alleen van belang voor Afrika, maar ook voor de toekomst van het voedsel in de wereld.’