West-Afrikaanse cacaolanden beloven houtkap te stoppen

Nieuws

West-Afrikaanse cacaolanden beloven houtkap te stoppen

West-Afrikaanse cacaolanden beloven houtkap te stoppen
West-Afrikaanse cacaolanden beloven houtkap te stoppen

IPS

27 november 2017

Ivoorkust en Ghana, de belangrijkste cacaoproducerende landen in West-Afrika, hebben vergaande maatregelen aangekondigd om de massale ontbossing voor de cacaoproductie tegen te gaan. Ze gaan daarnaast ook inzetten op herstel van bossen.

Gavin Fordham (CC BY-NC 2.0)

Houdkap in Zuid-Afrika

Gavin Fordham (CC BY-NC 2.0)​

Ivoorkust en Ghana zijn samen goed voor ongeveer twee derde van de wereldwijde cacaoproductie. Maar aan de teelt komen vaak illegale praktijken te pas. Zo worden de gewassen illegaal geteeld in nationale parken, zegt de ngo Mighty Earth. Daardoor heeft de productie geleid tot massale ontbossing.

Beide landen hebben nu raamakkoorden opgesteld met maatregelen om een einde aan te maken aan de ontbossing, en bosgebieden te herstellen die al vernield zijn. De akkoorden werden vorige week op de klimaatconferentie in Bonn gepresenteerd.

Agrobossen

Ivoorkust wil onder meer de illegale teelt op 2 miljoen hectare beschermd gebied legaliseren. In deze “beschermde agrobossen” mag de bestaande teelt doorgaan, terwijl nieuw bos wordt aangeplant. Op die manier komt de export van het land niet in gevaar.

Ghana belooft onder meer om vanaf 1 januari 2018 geen bos meer op te offeren voor cacaoteelt. Productie in nationale parken en wildreservaten is vanaf die datum verboden, behalve door bedrijven die op 1 januari 2018 een legale status hebben.

Klimaatdoelen

Het tegengaan van ontbossing is belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering en het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Mighty Earth noemt de akkoorden een ‘begin van pogingen om de ontbossingscrisis in Ivoorkust en Ghana op te lossen, niet het einddoel.’ De milieugroep wijst ook op andere ongewenste praktijken in de cacaosector, zoals kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Bij de ondertekenaars van de raamakkoorden zijn een aantal grote spelers uit de cacao- en chocoladesector, waaronder Nestlé, Mars, Cargill, Sainsbury’s, Olam, Barry Callebaut en Ferrero. Van deze bedrijven wordt verwacht dat ze in financiële en technische zin bijdragen aan een duurzame cacaoproductie.