Westers landbouwprotectionisme kost Zuiderse boeren 23 miljard per jaar

Nieuws

Westers landbouwprotectionisme kost Zuiderse boeren 23 miljard per jaar

Anthony Stoppard

20 augustus 2003

De Afrikaanse boeren in de landen onder de Sahara zouden elk jaar twee miljard dollar meer verdienen als de industrielanden een landbouw- en handelsbeleid zouden voeren dat vriendelijker is voor het Zuiden. Dat berekende het International Food Policy Research Institute (IFPRI) in een nieuw rapport.

De landbouwers in alle ontwikkelingslanden samen zouden hun inkomen zien stijgen met 26 miljard dollar (23 miljard euro) – zowat de helft van wat jaarlijks wordt uitgegeven aan bilaterale ontwikkelingshulp - als de rijke landen hun handelsverstorende regels en steunmaatregelen zouden afschaffen. Daarmee bedoelt het IFPRI de landbouw- en exportsubsidies, die ervoor zorgen dat boeren uit rijke landen hun goederen kunnen verkopen tegen artificieel lage prijzen, en de invoertarieven, die de prijs van import uit ontwikkelingslanden opdrijven. De lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gaven in 2001 zo’n 311 miljard dollar uit aan steun voor hun boeren.

“Deze cijfers weerspiegelen een ideale toestand waarin er geen handelsverstorende maatregelen meer bestaan. Daar zijn we lichtjaren van verwijderd,” zegt David Orden, een economist van het IFPRI. “Maar ze geven een indicatie van wat mogelijk is.” Volgens het rapport zou de helft van de wereldbevolking profiteren van zo’n inkomensstijging, want er leven zo’n drie miljard mensen in landelijke gebieden in ontwikkelingslanden.

Het rapport werd uitgegeven op de 25ste Conferentie van de Internationale Vereniging voor Landbouweconomen, die plaatsvindt in de Zuid-Afrikaanse havenstad Durban van 17 tot 22 augustus. Het thema is de noodzakelijke hervorming van het mondiale landbouwbeleid. Aan de andere kant van de aardbol, in het Zwitserse hoofdkwartier van de Wereldhandelsorganisatie (WHO), wordt daar werk van gemaakt. De hervorming van de internationale regels van de handel in landbouwproducten is een onderdeel van de Doha-ronde, de algemene onderhandelingen over de verdere vrijmaking van de wereldhandel. De landbouw is in Genève echter de twistappel geworden tussen de industrielanden en de ontwikkelingslanden. De arme landen eisen dat de industrielanden hun subsidies afschaffen en de markttoegang verbeteren, maar voorlopig willen de Europese Unie en de Verenigde Staten hun landbouwsubsidies niet substantieel afbouwen.

Xml=2

Ref: wd if