Wet gratis scholing in India onder de loep

Nieuws

Wet gratis scholing in India onder de loep

Joke Droeshout

02 april 2010

Sinds gisteren moet elk kind tussen zes en veertien jaar in India naar school kunnen gaan. Naast applaus krijgt nde nieuwe wet echter ook heel wat kritiek. MO* zet de pro’s en contra’s naast elkaar.

Vorig jaar werd de wet op algemeen onderwijs voor iedereen door het parlement al goedgekeurd en gisteren kondigde de Indiase premier Manmohan Singh de Right to Education Act aan in een toespraak gericht tot de natie. Dat is sinds de onafhankelijkheid van India in 1950 nog nooit gebeurd. “Ik ben wie ik ben dankzij mijn opleiding. Ik wil dat elke Indiaas kind, jongen én meisje, een opleiding kan krijgen.”
Het kostenplaatje bedraagt 26 miljard euro. De premier zegt dat het geld verzamelen geen enkel probleem zal vormen. Dat is een opdracht voor de regeringen van de deelstaten. Met het geld zullen nieuwe scholen worden gebouwd en leerkrachten worden opgeleid.

Pro

Het gebrek aan kwaliteitsonderwijs is één van de factoren die India tegenhoudt om economisch te groeien en 300 miljoen mensen uit de armoede te halen. Deze wet brengt daar hopelijk verandering in. “Dit is een essentiële stap voor de toegankelijkheid van elk kind tot middelbaar en hoger onderwijs”, zegt UNESCO.
Ook de regering ziet het als een manier om de economische groei te verbeteren. Het is zelfs de bedoeling om de ongelijkheden tussen de verschillende sociale klassen te verminderen. Momenteel kan de helft van de vrouwen in India niet lezen. En vroeger konden kinderen zonder geboortecertificaat zelfs makkelijk geweigerd worden op scholen. Dat mag volgens de nieuwe wet niet langer.
De wet voorziet er ook in dat binnen drie jaar elk kind in zijn buurt een school heeft. De scholen moeten bovendien bepaalde minimumfaciliteiten bevatten zoals adequate leerkrachten, een schoolplein en infrastructuur.
Fysieke straffen en mentale kwelling van kinderen op school worden verboden in de wet en de privéscholen, die de wet lang hebben proberen dwarsbomen, moeten nu 25 procent van de inschrijvingen reserveren voor kinderen van de lagere sociale klasse.
India hoort nu bij de meer dan 130 landen die ook gratis scholing bieden voor kinderen. Burlanden zoals Sri Lanka en Pakistan hebben geen wet die gratis scholing verleent.

Contra

De wet zou ook een goede aanzet zijn om kinderarbeid uit het land te helpen omdat deze kinderen nu ook de kans krijgen om in het onderwijs te stappen. Volgens Unicef telde het land in 2001 zo’n 12,6 miljoen kinderarbeiders die jonger zijn dan veertien jaar. In veel arme gezinnen worden kinderen opgevoed om al snel te gaan werken. De gezinnen zijn vaak groot, waardoor de ouders onvoldoende verdienen om het hele gezin te onderhouden.
Kinderen van een lagere sociale klasse zouden ook een grote achterstand hebben op vlak van taal en wiskunde. De lessen optimaal volgen zoals anderen zou moeilijk zijn voor hen en wellicht brengen ze ook het klasniveau naar beneden.
Experts delen trouwens de kritiek dat het niveau van het onderwijs in het algemeen naar boven moet omdat veel studenten die al naar school gaan nauwelijks kunnen lezen of schrijven en dat de meeste staatsscholen onvoldoende faciliteiten hebben. Er zouden ook te veel ongeschoolde leerkrachten zijn.
De wet handelt bovendien enkel over kinderen tussen zes en veertien jaar. “In de wet staat niets over kinderen tussen de drie en zes jaar”, zegt Thomas Chandly, CEO van Save The Children. “Die vroege jaren worden beschouwd als fundamenteel en ze zijn cruciaal voor de mentale, emotionele en cognitieve vorming. Ook de educatieve bouwstenen worden dan gevormd.”  
Het is nog afwachten hoe en of de wet zal worden toegepast. De kinderen worden in de wet niet verplicht om naar school de gaan, maar krijgen wel die mogelijkheid. Het is nu aan de gemeenschap om haar steentje bij te dragen en eraan te participeren. Experts zeggen dat dit plan dezelfde weg kan opgaan als andere welbedoelde initiatieven die werden doorgevoerd in de liberale democratie. Het gat tussen rechten en realiteit is vaak groot.