Wetenschappers eisen stevig klimaatakkoord

Nieuws

Wetenschappers eisen stevig klimaatakkoord

Wetenschappers eisen stevig klimaatakkoord
Wetenschappers eisen stevig klimaatakkoord

Kitty Stapp (IPS)

24 juli 2015

Een diverse coalitie van vierentwintig toonaangevende Britse wetenschappelijke instellingen roept op tot stevige en onmiddellijke actie tegen de klimaatverandering tijdens de VN-klimaatconferentie eind dit jaar in Parijs.

Link

Lees hier de verklaring!

In een dinsdag uitgegeven verklaring wijzen ze op overweldigend bewijs dat een transitie naar een CO2-vrije wereldeconomie nodig is om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden.

Klimaateconoom Nicholas Stern, voorzitter van de British Academy en een van de ondertekenaars, zegt dat de verklaring laat zien hoe sterk de Britse wetenschappelijke instituten het met elkaar eens zijn als het gaat om de risico’s van broeikasgassen in de atmosfeer.

‘Onze onderzoekers lopen al tientallen jaren voorop in pogingen het begrip en de kennis van de oorzaken en potentiële consequenties van de klimaatverandering te vergroten’, zegt hij. ‘Terwijl sommige politici en kranten nog steeds op irrationele en roekeloze wijze de risico’s van de klimaatverandering ontkennen, zijn de belangrijkste Britse onderzoeksinstituten eensgezind. Er is ondubbelzinnig bewijs dat menselijke activiteiten de klimaatverandering aanzwengelen.’

Innovatie

Tot de ondertekenaars van de verklaring behoren de British Ecological Society, het Institute of Physics, de Royal Astronomical Society, de Royal Meteorological Society en de Wellcome Trust.

De gevaren zijn volgens deze instituten niet theoretisch. Veel systemen lopen nu al risico. Een opwarming van 2 graden zou nog meer extreem weer met zich meebrengen, waardoor complete ecosystemen en culturen gevaar lopen.

Bij een opwarming van 4 graden of meer zullen talrijke soorten uitsterven en er ontstaan volgens de wetenschappers wereldwijd voedseltekorten. Ook zullen er dan fundamentele veranderingen zijn in menselijke activiteiten die nu vanzelfsprekend zijn.

Ze wijzen er tegelijk op dat de aanpak van het probleem veel kansen biedt voor innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van uitstootarme technologie. Klimaatactie brengt verschillende (economische) voordelen met zich mee op het gebied van voedselvoorziening, energie, water, luchtkwaliteit en gezondheid.

CIAT (CC BY-SA 2.0)

Klimaateconoom Nicholas Stern zegt dat de verklaring laat zien hoe sterk de Britse wetenschappelijke instituten het met elkaar eens zijn als het gaat om de risico’s van broeikasgassen in de atmosfeer.

CIAT (CC BY-SA 2.0)

Vaticaan

Gisteren tekenden ook burgemeesters en gouverneurs uit grote steden in de wereld in het Vaticaan een verklaring waarin wereldleiders worden opgeroepen stevige besluiten te nemen tijdens de klimaattop. De top in Parijs kan volgens hen ‘de laatste kans zijn om effectieve maatregelen overeen te komen om de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden.’ De verklaring werd ook ondertekend door paus Franciscus.

De verklaring werd ook ondertekend door paus Franciscus.

De Californische gouverneur Jerry Brown, die deze week in Rome is, noemde klimaatontkenners in een interview met de Sacramento Bee ‘holbewoners.’

‘Ze zamelen geld in, steunen politici en financieren denktanks’, zegt Brown. ‘Ontkenning, twijfel en scepticisme worden zo via diverse mediakanalen verspreid. Daarom is de oprechtheid en autoriteit van de paus een welkom tegengif tegen het kwaadaardige virus van klimaatontkenning dat rondwaart.’

Link

Paus Franciscus en Naomi Klein: één strijd!

Volgens onderzoek van milieuorganisatie Greenpeace hebben de broers Charles en David Koch (die ook geld staken in de uiterst rechtse Tea Party) sinds 1997 minstens 79 miljoen dollar gedoneerd aan groepen die de klimaatverandering ontkennen.

‘We weten niet eens hoe ver we heen zijn en of we de kritische grens al zijn gepasseerd’, zei Brown in een toespraak tijdens de klimaattop in het Vaticaan. ‘Er zijn omslagpunten en feedback loops. Het gaat hier niet om een aantal lineaire problemen die we kunnen voorspellen.’

‘We moeten maatregelen nemen tegen een onzekere toekomst die waarschijnlijk uitloopt op een situatie die niemand wil. We praten hier over onze mogelijke ondergang. En we praten hier over klimaatregimes die we in tientallen miljoenen jaren niet gezien hebben. Het is nog niet zo ver, maar we zijn op weg er naartoe.’