Wetenschappers en boerenorganisaties betwisten hoeraberichten overGM-katoen

Nieuws

Wetenschappers en boerenorganisaties betwisten hoeraberichten overGM-katoen

Ranjit Devraj

26 december 2002

De eerste officieel toegelaten oogst van
genetisch gemanipuleerd katoen in India heeft een hogere opbrengst
opgeleverd en het gebruik van pesticiden vermindert, zo verkondigt het
ministerie van milieu in New Delhi. Niet alle wetenschappers en
landbouworganisaties delen die mening. Een rapport van de Research
Foundation for Science, Technology and Environment (RSFTE) op basis van
veldonderzoek gewaagt van een « kolossale ramp ».

Milieuminister T.R. Baalu maakte vorige week in het Indiase parlement een
positieve balans op van het gebruik van Bt-katoen van de firma Monsanto, een
katoensoort die resistent is tegen de bolwormplaag. Op 100.000 hectaren in
Karnakata, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Maharashtra en
Gujarat zouden meer katoenbollen zijn geoogst en minder pesticiden gebruikt.
Misoogsten werden toegeschreven aan droogte, onverwachte regen en
onvoldoende kennis vanwege de boeren.
Het milieuministerie had in maart voor het eerst groen licht gegeven voor
het gebruik van Bt-katoen. Milieuorganisaties die het niet eens waren met
die beslissing trokken dit jaar massaal de velden op en brengen een heel
ander verhaal. « De boeren moesten niet minder pesticiden gebruiken dan
voorheen en zagen hun inkomen niet stijgen, wat de regering ook moge
beweren », zegt Said Afsar Jafta van RSFTE.

Boeren kregen de belofte dat ze per hectare 400 dollar meer zouden verdienen
maar moesten uiteindelijk 200 hectaren opleggen, zo stelt RSFTE in zijn
rapport. Het totale nadelige effect van Bt-katoen wordt becijferd op 22
miljoen euro per 40.000 hectaren « De leden van een biologische
landbouworganisatie in Centraal-India maakten als enige een goede winst
omdat ze geen chemische meststoffen of pesticiden gebruikten en zaad konden
opsparen van de vorige oogst », aldus Jafri.

De schade voor het milieu is mogelijk nog veel groter, omdat heel wat boeren
niet de vereiste « bufferkatoen » aanplantten. Monsanto schrijft de boeren
voor dat elk veld met Bt-katoen moet worden omringd met gewone katoenplanten
op een vijfde van de totale oppervlakte, om de kans op genetische
contaminatie te verminderen. Heel wat boeren hebben het gewone katoenzaad
echter verkocht in plaats van aangeplant. Op die manier stellen ze zich
bloot aan sancties onder de huidige milieuwetgeving, omdat Monsanto elke
verantwoordelijkheid op de boeren afschuift wanneer die zich niet aan de
voorschriften houden.

Regeringsverantwoordelijken vergoelijkten het ontbreken van de bufferzones
door te verwijzen naar de onregelmatige vorm van sommige percelen. Volgens
critici waren heel wat boeren misleid door de propaganda rond de
wonderopbrengsten van Bt-katoen en wilden ze daarom geen vijfde van hun
grond opofferen aan « gewone » katoen. De RFSTE en enkele
landbouworganisaties hebben intussen klacht ingediend bij het
Hooggerechtshof om de experimenten met genetische gemanipuleerde katoen te
laten verbieden. Sommigen willen zelfs schadevergoeding vragen aan de
regering.

Voor Suman Sahai komt het ongenoegen van de boeren niet als een verrassing.
« Zelfs wanneer de kosten voor het sproeien met 60 procent zouden
verminderen is de meerprijs van het duurdere zaad niet terugverdiend »,
aldus Sahai. Het zaad van Monsanto kost 30 euro per pakje, drie keer zoveel
als gewoon katoenzaad. Daarbij komt nog een dalende katoenprijs, omdat de
regering nu ook de invoer van katoen uit het buitenland heeft toegelaten.