Wetenschappers revolteren tegen voluntarisme van Bush

Nieuws

Wetenschappers revolteren tegen voluntarisme van Bush

Jim Lobe

20 oktober 2004

De Amerikaanse president George W. Bush krijgt het verwijt dat hij een beleid uittekent zonder rekening te houden met elementaire wetenschappelijke bevindingen. Diplomaten, kinderartsen, klimaatwetenschappers, militairen: de stoet van revolterende experts is in de laatste weken van de campagne indrukwekkend lang geworden.

Ik tob er al maanden over. Maar als ik nu niets doe, dan zal ik spijt van krijgen, zo citeerde de krant The New York Times gisteren (dinsdag) professor James Hansen, tijdens de jaren 80 en 90 de belangrijkste klimaatwetenschapper van de Amerikaanse regering en nu werkzaam bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. In het spraakmakende artikel beschuldigt de klimaatexpert de regering-Bush ervan informatie te selecteren volgens het gewenste antwoord. De overheid heeft zo veel mensen aangeworven die zich specialiseren in het geven van gewenste antwoorden dat de berichtgeving erdoor getekend wordt. Het artikel stelt vooral de knullige overheidscommuniqués over klimaatverandering aan de kaak.

Hansen is niet de eerste wetenschapper die zich uitspreekt tegen het beleid van Bush. In juni ondertekenden 4000 wetenschappers een aanklacht van 48 Nobelprijslaureaten. De regering-Bush ontkent de objectieve wetenschappelijke adviezen die zo belangrijk zijn voor ons collectief welzijn, schreven zij. Maar nu spreken ook wetenschappers met een uitgesproken neutrale houding zich uit tegen de president. Zelfs experts van Republikeinse signatuur geven een duidelijk signaal: wij steunen Kerry noch Bush.

De outing is nog nooit zo groot geweest bij experts in zowat alle beleidsdomeinen. Te beginnen met de diplomaten en buitenlandexperts. Meer dan twee dozijn diplomaten en officieren op rust lanceerden in juni de eerste publieke oproep voor verandering. Onder hen de voormalige voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, admiraal William Crowe, en het voormalige hoofd van de luchtmacht, generaal Merrill ‘Tony’ McPeak, mannen die destijds vierkant achter de politiek van Bush’ vader stonden. In hun brief beschuldigen ze de regering ervan verblind te worden door ideologie en een gevoelloze onverschilligheid voor de realiteit van de omringende wereld. Nooit eerder voelden zo velen onder ons de nood aan een koerswijziging in het buitenlandbeleid zo sterk aan.

Eind september herhaalde de groep de oproep nog eens. In weinig diplomatieke bewoordingen noemden de officieren en diplomaten Bush’ stelling dat de Amerikaanse burgers veiliger zijn als gevolg van de oorlog in Irak de grootste leugen van de huidige verkiezingscampagne.

Ondanks de slogan van Bush tijdens de campagne van 2000 - ‘leave no child behind’ - lanceerde een groep van 36 prominente kinderartsen op 29 september een oproep om voor Kerry te stemmen. De kinderartsen, onder wie zes voormalige voorzitters van de American Academy of Paediatrics, beschuldigden de president van hardnekkige onverschilligheid voor het lot van kinderen die in armoede leven.

Ook onder de milieu-experts zijn er heel wat dissidente stemmen te horen. De New York Times citeerde in zijn weekendeditie Christine Todd Whitman, die een wel erg korte carrière kende aan het hoofd van het Environmental Protection Agency (EPA), de belangrijkste overheidsdienst voor milieubescherming in Amerika. Als ik tijdens de vergaderingen de vraag stelde of er feiten waren die deze of gene beslissing ondersteunden, werd me een gebrek aan loyaliteit aangewreven.”

Zelfs in eigen rangen kent Bush dissidenten. Generaal Anthony Zinni, Bush’ speciale gezant voor het Midden-Oosten en een geregistreerde Republikein, en generaal Brent Scowcroft, destijds veiligheidsadviseur van Bush senior, spaken zich onlangs in felle bewoordingen uit tegen het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten.

Voor de echte Bush-getrouwen heeft de revolte van de experts weinig belang. We zijn een imperium nu, zo citeerde de Times zondag een topadviseur in het Witte Huis. Als we optreden, creëren we de werkelijkheid zelf. En terwijl jullie die realiteit bestuderen, schieten wij opnieuw in actie, waardoor de werkelijkheid opnieuw verandert. En die kunnen jullie opnieuw bestuderen. En zo komen we tot oplossingen. We zijn de protagonisten van de geschiedenis. En jullie allemaal blijven aan de zijlijn om te observeren wat wij doen.