WGO wil tabaksreclame geleidelijk doen verdwijnen

Nieuws

WGO wil tabaksreclame geleidelijk doen verdwijnen

Gustavo Capdevila

17 juli 2002

De wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft dinsdag
een ontwerptekst voorgesteld voor een raamconventie over tabakscontrole
(FCTC). De tekst vraagt een beperking, met het oog op de geleidelijke
eliminatie van tabaksreclame, tabakspromotie en de sponsoring van
evenementen door sigarettenmerken stelt wetgevende instrumenten voor om de
verantwoordelijkheid van tabaksfirma's vast te leggen.

De voorzitter van het internationale FCTC-onderhandelingorgaan, de
Braziliaan Luis de Seixas Correa, gaf toe dat het reclameverbod en de
verantwoordelijkheid van de producenten de meest controversiële punten
waren. Het ontwerp bundelt volgens de voorzitter de beste opties voor
landen die de tabaksepidemie de baas willen worden.

Het document zal het uitgangspunt vormen voor de discussies tijdens de
vijfde onderhandelingronde van 14 tot 25 oktober in Genève en moet normaal
in mei 2003 worden goedgekeurd. De raamconventie over tabakscontrole wordt
pas echt van kracht wanneer ze door 30 van de 191 WGO-landen is
geratificeerd.

In de preambule worden de gevolgen van de tabaksepidemie voor de gezondheid,
de economie en het milieu in al hun rauwheid beschreven. De tabaksindustrie
wordt verweten sigaretten zo te ontwerpen dat mensen gemakkelijk verslaafd
raken en blijven. Wat de verantwoordelijkheden en mogelijke
schadevergoedingen vanwege tabaksproducenten betreft, gaat de tekst niet in
detail maar worden enkele beleidsmaatregelen aanbevolen.

Reclame, promotie en sponsoring door tabaksfirma’s worden niet meteen
volledig in de ban gedaan. Elk land moet in overeenstemming met zijn
mogelijkheden wetgeving ontwikkelen of uitbreiden, met het oog op de
geleidelijke totale eliminatie. Seixas Correa sloot niet uit dat aan het
raamverdrag een protocol wordt toegevoegd met meer specifieke bepalingen.

Tot slot is er ook een hoofdstuk voor samenwerking met landen in het Zuiden,
die niet over dezelfde middelen beschikken om de conventievoorschriften na
te komen. De steun moet vorm krijgen in de overdracht van wetenschappelijke
en juridische kennis en technologie.

De onderhandelingen zijn volgens Seixas Correa op goede weg. De tekst laat
volgens de voorzitter toe het dilemma te overstijgen van een zwakke
conventie met veel handtekeningen of een strenge conventie die door weinigen
wordt goedgekeurd.