Milieuvervuiling verantwoordelijk voor 1 op 4 kindersterftes

Een ongezonde leefomgeving veroorzaakt jaarlijks de dood van meer dan 1,7 miljoen kinderen onder de leeftijd van vijf jaar. Dat staat in twee nieuwe rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie.

  • ILO in Asia and the Pacific CC BY-NC-ND 2.0 ILO in Asia and the Pacific CC BY-NC-ND 2.0

Zelfs in hun eigen huis kunnen veel kinderen in ontwikkelingslanden geen schone lucht inademen of proper water drinken, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

‘Bijna de helft van de wereldbevolking kookt, verwarmt of verlicht zijn huis met zeer vervuilende stoffen zoals steenkool of dierlijke mest’, zegt Maria Neira, directeur van het departement volksgezondheid van de WHO.

De rook die kinderen als gevolg van de verbranding van deze stoffen inademen is ‘verborgen maar zeer schadelijk’, zegt Neira. Deze vervuiling leidt ertoe dat kinderen longproblemen, astma en achterstand in de ontwikkeling van hun hersenen oplopen.

Blootgesteld aan giftige stoffen

Naast de luchtvervuiling in huis worden kinderen volgens de rapporten aan nog veel meer vervuilende invloeden blootgesteld, met name aan vervuild water, luchtpollutie en resten van pesticiden.

‘Jonge kinderen helpen hun moeders om kleine elektronische onderdelen te recycleren uit computers of tv’s.’

Voor veel kinderen is de blootstelling aan giftige producten een gevolg van het feit dat ze al op jonge leeftijd onveilig werk moeten uitvoeren, onder meer in tabaksfabrieken of in de recyclage-industrie.

Neira schetst een voorbeeld van jonge kinderen die hun moeders helpen om ‘kleine elektronische onderdelen te recycleren uit computers of televisietoestellen die vanuit geïndustrialiseerde landen in Afrika terechtkomen.’

Door de zware metalen uit het afval te recycleren, worden de kinderen blootgesteld aan chemicaliën die invloed hebben op de ontwikkeling van het brein, zegt ze.

Schone brandstof

Een van de zaken die volgens Neira belangrijk zijn om snel aan te pakken is de toegang van gezinnen tot schone brandstoffen.

‘Voor families die nog niet in de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van schone, bij voorkeur groene energie, is ventilatie erg belangrijk’, zegt ze. ‘Ook verbeterde kookfornuizen zouden veel leed kunnen voorkomen.’

‘De klimaatverandering draagt bij tot ondervoeding en de verspreiding van ziektes die door muggen worden overgedragen’

Ook de klimaatverandering komt aan bod in de nieuwe WHO-studies. ‘De klimaatverandering kan met name de gezondheid van arme kinderen negatief beïnvloeden’, zegt Neira.

‘Het draagt immers bij tot ondervoeding en de verspreiding van ziektes die door muggen worden overgedragen zoals malaria en knokkelkoorts.’

Volgens het rapport Don’t pollute my future! The impact of the environment on children’s health werden van een totaal van 5,9 miljoen sterfgevallen onder jonge kinderen in 2015, minstens een kwart veroorzaakt door omgevingsfactoren.

Vervuiling en kinderarmoede

Jaarlijks sterven 570.000 kinderen onder de vijf jaar aan ademhalingsproblemen zoals longontsteking, veroorzaakt door luchtvervuiling binnen- en buitenshuis en passief roken.

Jaarlijks sterven 361.000 kinderen onder de vijf jaar aan diarree door onhygiënisch sanitair en vervuild water.

361.000 kinderen in deze leeftijdsgroep sterven aan diarree door onhygiënisch sanitair en vervuild water.

Malaria veroorzaakt 300.000 doden en had volgens het rapport vaak voorkomen kunnen worden door meer waterhygiëne.

Hetzelfde geldt voor knokkelkoorts en een aantal andere aandoeningnen die door de WHO gelinkt worden aan kinderarmoede.

Uit een tweede rapport, Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment, blijkt dat veel van deze sterftes kunnen worden voorkomen.

Dit op voorwaarde dat er voldoende aandacht gaat naar de invloed van het milieu op de gezondheid van kinderen, inclusief een betere toegang tot schoon water en het gebruik van schone brandstoffen.

‘Jonge kinderen zijn extreem kwetsbaar voor vervuiling omdat hun organen, luchtwegen en immuniteitssystemen nog volop in ontwikkeling zijn. Dit maakt hen met name gevoelig voor vervuilde lucht en vervuild water’, zegt Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO.

LEES OOK

cvc_2k (CC BY-NC 2.0)
Volgens een internationale studie naar het gebruik van antibiotica in diervoeder vermindert een beperking van de vleesconsumptie tot 40 gram per dag antibiotica-resistentie aanzienli
Véronique Debord-Lazaro CC BY-SA 2.0
Geen land ter wereld voert meer biodiesel uit dan Argentinië. Maar het land maakt zich nu grote zorgen. De VS en Europa schermen hun markt af.
© Brecht Goris
De herfst legt zich langzaam neer. Het mooie seizoen, met de verdwijnende kleuren, de zoekende wind en de soms felle zon. Hopelijk blijven ze, de seizoenen.
Achim Steiner: Administrator of the United Nations Development Programme
Miami, Puerto Rico, Bermuda, Havana. Op deze en veel andere plaatsen lieten de orkanen dit seizoen een spoor van vernieling achter.