Wie zijn de nieuwe leden van de VN-Veiligheidsraad?

Nieuws

VN-Veiligheidsraad

Wie zijn de nieuwe leden van de VN-Veiligheidsraad?

Wie zijn de nieuwe leden van de VN-Veiligheidsraad?
Wie zijn de nieuwe leden van de VN-Veiligheidsraad?

Liesbeth Van den Bossche

24 oktober 2011

Guatemala, Marokko, Pakistan en Togo wonnen vorige vrijdag een zitje als niet-permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) voor 2012-2013. Een vijfde plaats die toegewezen wordt aan een Oost-Europees land bleef nog open. Wat zijn de verkozen landen eigenlijk van plan met hun zetel in de Veiligheidsraad?

Via een geheime stemming in de Algemene Vergadering stemden de VN-lidstaten voor vijf niet-permanente zetels in de Veiligheidsraad. Om te winnen moet er een land per regio tweederde meerderheid behalen. Twee zetels gaan naar Afrika, een naar Azië-Pacific, een naar Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, en een zetel naar Oost-Europa.

Die laatste zetel raakte echter niet ingevuld, omdat geen enkel Oost-Europees land de drempel haalde na 9 stemrondes. Daarom werd op maandag, 24 oktober, doorgegaan met stemmen tot een land de drempel behaalt. De strijd voor de Oost-Europese plaats gaat nu tussen Slovenië en Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan of Slovenië?

In de laatste geheime stemming haalde Azerbeidzjan 14 stemmen te weinig. De andere kandidaat, Slovenië, kwam 51 stemmen tekort. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat Azerbeidzjan de zetel zal bemachtigen.

Mocht Azerbeidzjan verkozen worden, dan wordt het hun eerste zetel ooit in de Veiligheidsraad. Azerbeidzjan wil in de Raad werk maken van grotere transparantie in het besluitvormingsproces van de Raad en streeft naar een grotere betrokkenheid van de lidstaten. Het land is voor non-proliferatie, ontwapening, terrorismebestrijding en de bevordering van mensenrechten. Vanaf juli 2011 was Azerbeidzjan geen troepenaanvoerder meer voor VN-operaties.

Slovenië heeft er al een eerste termijn opzitten in 1998-1999. Via een mogelijke zetel in de Veiligheidsraad hoopt Slovenië te werken aan conflictpreventie, klimaatverandering en de bevordering van regionale samenwerking. Het land heeft meer dan een dozijn ordetroepen ingezet ter ondersteuning van vredesoperaties.

Guatemala

Guatemala was de enige kandidaat voor zijn regio. Bij consensus werd in de regio namelijk op voorhand afgesproken welk land hen gaat vertegenwoordigen. Tegenstanders vrezen dat er daardoor minder inspanningen worden geleverd omdat het zitje al verzekerd is. Voorstanders vinden het echter tijdsbesparing. ‘Het land behaalde 191 stemmen en werd terecht gekozen om de Latijns-Amerikaanse en Caribische zetel te bekleden’, bevestigde Nassir Abdulaziz Al-Nasser, voorzitter van de Raad.

Guatemala is een van de oprichters van de VN en benadrukt het belang van kleine staten om een brede geografische vertegenwoordiging te garanderen. Het land hoopt de werkwijze van de Veiligheidsraad te verbeteren, ondermeer via meer interactie bij debatten. De afgelopen tien jaar raakte het land steeds meer betrokken bij vredesoperaties, ondermeer bij Haïti en de DR Congo. Guatemala heeft plannen om vredesondersteunende missies pragmatischer en realistischer te laten verlopen. Ze hebben meer dan 300 mankrachten voor vredesoperaties ingezet.

Pakistan

Pakistan haalde een beslissende score van 129 stemmen in de eerste ronde en zetelde al zes keer in de Veiligheidsraad voor de regio Azië-Pacific, laatst in 2003-04.

Pakistan is na Bangladesh de tweede grootste troepenleverancier voor VN-vredesoperaties. Het land is al meer dan vijftig jaar een belangrijke deelnemer in vredesoperaties, hoewel het zelf kampt met een grote binnenlandse vraag naar hulp tegen terrorisme en zware overstromingen. Pakistan heeft de meeste blauwhelmen in Afrika gestationeerd en hoopt zo om deels te focussen op regionale kwesties in Afrika. Ook het buurland Afghanistan is voor hen van groot belang, net als thema’s als klimaatverandering, hervorming van de Veiligheidsraad en non-proliferatie.

Togo

Voor Togo zal het de tweede keer zijn dat het land in de Veiligheidsraad zetelt. De vorige keer dateert van 1982-1983. Togo verkreeg zijn zetel met 131 stemmen en liet Mauritanië na drie stemrondes achter zich met 61 stemmen.

Togo benadrukt zijn inzet voor de hervorming van de Veiligheidsraad, met inbegrip voor permanente zetels voor landen uit het Zuiden. Ook hoopt het land zich te concentreren op het versterken van internationaal recht en het bevorderen van mensenrechten. Togo heeft verder ook ongeveer 700 blauwhelmen in verschillende landen geïnstalleerd.

Marokko

Marokko behaalde als tweede vertegenwoordiger van het Afrikaanse continent 151 stemmen. Voordien heeft het land al twee keer in de Veiligheidsraad gezeteld, namelijk in 1963-64 en 1992-93.

Marokko benadrukt zijn jarenlange betrokkenheid bij VN-vredesoperaties, duurzame ontwikkeling en het zoeken naar een oplossing voor het Midden-Oostenconflict. Het land nam deel aan een aantal vredesmissies, zoals Operatie Congo in 1962 en de huidige vredesmissie in Ivoorkust. Marokko behoort verder ook tot de top-20 van troepenaanvoerders met ongeveer 1500 ordehandhavers.

De 5 nieuwe leden zullen Colombia, Duitsland, India, Portugal en Zuid-Afrika vergezellen, van wie de termijn op 31 december 2012 zal eindigen. Daarnaast zetelen ook China, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten als permanente leden met vetorecht in de Veiligheidsraad. De nieuwste leden zullen hun functie op 1 januari 2012 opnemen, en mogen dienen tot 31 december 2013.