Nieuwe aanpak van natuurbeschermingsorganisaties

Wildleven beschermen? Verander het gedrag van de consument

bron: Vimeo (Elephant Crisis Fund)

Het rapport “Reducing demand for illegal wildlife products” heeft aandacht voor onderzoek dat wil verduidelijken waarom er vraag is naar ivoor of neushoornhoorn, uit welke hoek de vraag naar producten van olifanten en neushoorns juist komt, en wie ze in stand houdt.

Om wildleven duurzaam te beschermen moet de vraag naar producten die afkomstig zijn van dieren stoppen. Een nieuwe aanpak van natuurbeschermingsorganisaties zal focussen op het gedrag van de consument, de man of vrouw die de vraag naar ivoor en neushoornhoorn in stand houdt.

Het is de vraag naar producten van dieren die criminelen brandstof geeft om hun praktijken te blijven doorvoeren, stellen de organisaties Traffic, WWF, Imperial College Business School en het Oxford Martin Programme on Illegal Wildlife Trade.

Om die vraag te onderdrukken gaan zij voor een nieuwe aanpak die erop is gericht om het gedrag van de consument te wijzigen.

Kijken naar andere sectoren

In opdracht van het Britse ministerie van Milieu stelden de organisaties een rapport op, Reducing demand for illegal wildlife products, dat deze nieuwe aanpak illustreert. Het wordt vandaag vrijgegeven, net een maand voor de start van de conferentie over Illegale handel van Wildleven in Londen.

Een belangrijke nieuwigheid van het rapport is de focus op het verkennen van onderzoeksmethoden, casestudy’s en voorbeelden uit compleet andere sectoren dan die van het natuurbehoud en de poging om die inzichten te benutten om de illegale handel in wilde dieren en planten aan te pakken.

Taalstudie

Het rapport heeft aandacht voor onderzoek dat wil verduidelijken waarom er vraag is naar dergelijke producten, uit welke hoek de vraag naar producten van olifanten en neushoorns juist komt, en wie ze in stand houdt.

De grootste markten voor ivoor- en neushoornhoornproducten bevinden zich in China en Vietnam.

Zo werd er onder meer een Chinese en Vietnamese literatuur- en taalstudie gedaan die helpt blootleggen wat precies de voorkeuren, keuzes en het aankoopgedrag van deze mensen beïnvloedt. De grootste markten voor ivoor- en neushoornhoornproducten bevinden zich immers in China en Vietnam.

Het rapport brengt ook initiatieven voor vraagvermindering van organisaties en overheden in kaart met betrekking tot een reeks bedreigde soorten en markten.

Consumentengedrag

De auteurs doen aanbevelingen voor organisaties die concrete initiatieven voor vraagvermindering lanceren om het consumentengedrag te proberen wijzigen.

Zo is het van tel dat elk initiatief een fundament heeft in de gedragswetenschappen, en er op die manier een effectieve gedragsverandering wordt nagestreefd.

Om de aanhoudende vraag naar wildleven-producten beter te begrijpen is het nodig om te kijken naar verschillende invloeden op menselijk gedrag zoals bijvoorbeeld de impact van marketingacties van luxemerken, en die sectoren mee te betrekken in een gedragswijziging.

Ook is het van belang om de communicatie en bewustwording meer dan alleen maar te richten op natuurbehoud. Zo kan het nuttig zijn om de boodschap in te bedden in een bredere communicatiecampagne die rekening houdt met de specifieke cultuur en context van groepen.

De onderzoekers geven ook nog mee dat er grenzen zijn aan het veranderen van menselijk gedrag, maar dat er ook technieken bestaan om die grenzen zoveel mogelijk weg te halen door de doelgroep onder meer te wijzen op de directe voordelen van een gedragswijziging.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift