Windenergie haalt records, maar de capaciteit moet nog hoger

Nieuws

Capaciteit is verviervoudigd in tien jaar tijd

Windenergie haalt records, maar de capaciteit moet nog hoger

Windenergie haalt records, maar de capaciteit moet nog hoger
Windenergie haalt records, maar de capaciteit moet nog hoger

IPS

26 maart 2021

Windenergie heeft er met 2020 opnieuw een recordjaar opzitten. Toch waarschuwt de windenergiekoepel GWEC dat de sector het komende decennium drie keer sneller moet groeien om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen.

Carol M Highsmith (CC0)

Wind turbines in de Californische woestijn. China en de VS zijn belangrijkste groeimarkten, samen goed voor 75 procent van alle nieuwe installaties. Wat betreft windenergie op zee staan Nederland en België in de top vijf, met respectievelijk 1493 en 706 megawatt aan nieuwe capaciteit in 2020.

Carol M Highsmith (CC0)

Windenergie heeft er met 2020 opnieuw een recordjaar opzitten. Toch waarschuwt de windenergiekoepel GWEC dat de sector het komende decennium drie keer sneller moet groeien om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen.

Wereldwijd kwam er vorig jaar 93 gigawatt aan nieuwe capaciteit bij, blijkt uit het jaarrapport van de windenergiekoepel GWEC. Een stijging met 53 procent tegenover 2019, en dat in volle pandemie.

Daarmee is in amper tien jaar tijd de capaciteit verviervoudigd tot wereldwijd 743 gigawatt. Dat is genoeg om jaarlijks meer dan 1,1 miljard ton CO2 uit te sparen, zowat de totale uitstoot van Latijns-Amerika.

China en de VS zijn belangrijkste groeimarkten, samen goed voor 75 procent van alle nieuwe installaties. Wat betreft windenergie op zee staan Nederland en België in de top vijf, met respectievelijk 1493 en 706 megawatt aan nieuwe capaciteit in 2020.

Meer nodig

De sector is blij met die groei maar waarschuwt tegelijk dat er nog veel meer nodig is om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. Om de 2-gradendoelstelling te halen moet er de volgende jaren minstens voor 180 gigawatt aan windmolens per jaar gebouwd worden, bleek uit eerdere simulaties van het Internationaal Energieagentschap en het Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA).

‘De recordgroei in China en de VS is echt bemoedigend, maar ook de rest van de wereld moet nu bijspringen.’

En om klimaatneutraal te worden tegen 2050 is nog veel meer nodig: jaarlijks 280 gigawatt aan nieuwe windmolenparken.

Volgens de koepel is dat enkel haalbaar als ook de overheden een versnelling hoger schakelen, de administratieve rompslomp en vertragingen in de planning wegwerken en de netwerkinfrastructuur uitbreiden. Beleidsmakers moeten redeneren vanuit een echte “klimaatnoodsituatie” en de handen ineen slaan met de industrie.

Rest van de wereld moet mee

Ook een hervorming van de energiemarkten dringt zich op, zegt de GWEC. Die moet rekening houden met de werkelijke sociale en ecologische kosten van vervuilende fossiele brandstoffen.

‘Mensen en regeringen over de hele wereld realiseren zich dat we nog maar weinig tijd hebben om gevaarlijke klimaatverandering het hoofd te bieden’, zegt GWEC-ceo Ben Backwell. ‘Veel grote economieën mikken op nuluitstoot op lange termijn. Die ambitie moeten we nu waarmaken met snel groeiende investeringen in hernieuwbare energie. De recordgroei in China en de VS is echt bemoedigend, maar ook de rest van de wereld moet nu bijspringen om ons te brengen waar we moeten zijn.’

De huidige voorspellingen laten zien dat er in de komende vijf jaar maar liefst 469 gigawatt aan nieuwe windparken zal worden geïnstalleerd, zegt Backwell. ‘Maar we moeten tot 2025 elk jaar ten minste 180 gigawatt aan nieuwe capaciteit installeren om op de goede weg te blijven. En dat tempo moeten we na 2030 verder opschalen naar 280 gigawatt om halverwege de eeuw koolstofneutraliteit te bereiken. Voor elk jaar dat we tekortschieten, wordt de helling erna steiler om te beklimmen.’