Windmolenparken schaden vogelpopulaties niet

Nieuws

Windmolenparken schaden vogelpopulaties niet

Windmolenparken schaden vogelpopulaties niet
Windmolenparken schaden vogelpopulaties niet

13 april 2012

Windmolenparken hebben op lange termijn geen negatieve invloed op de vogelpopulatie. Uit nieuw, grootschalig onderzoek blijkt wel dat sommige vogelsoorten het moeilijk hebben tijdens de bouw van de parken.

Windmolenparken zorgen al jaren voor verhitte discussies binnen de milieubeweging. Ze leveren schone energie en zijn daardoor een zegen voor het klimaat, maar ze zouden ook schade toebrengen aan het lokale milieu, met name aan vogelpopulaties.

Dat laatste argument wordt nu ontkracht door een grootschalig onderzoek in Groot-Brittannië in samenwerking met verschillende vogelverenigingen. De wetenschappers onderzochten tien belangrijke vogelsoorten, en gingen na of die te lijden hadden onder de komst van windmolenparken. Ze publiceerden hun bevindingen in het Journal of Applied Ecology.

Lange termijn

De meeste vogelsoorten bleken op lange termijn geen last te hebben van de windmolens. Soorten zoals de Schotse sneeuwhoen gingen er weliswaar op achteruit tijdens de bouw van de windparken, maar kwamen nadien weer helemaal terug. Enkel de watersnip en de wulp slaagden er niet in zich te herstellen. Sommige populaties, zoals die van de veldleeuwerik, gingen er zelfs op vooruit.

De onderzoekers besluiten dat er weinig bewijs is voor de theorie dat windmolenparken nefast zijn voor de vogelpopulaties. Uit het onderzoek blijkt ook dat de technische specificaties van de windmolenparken, zoals de hoogte van de turbines, geen invloed hebben.

Toch manen de auteurs aan tot voorzichtigheid. Ze raden overheid aan om bij het uitreiken van vergunningen voor nieuwe windmolenparken meer rekening te houden met de impact van de constructie. Door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden te verbieden in het broedseizoen, kunnen de gevolgen voor vogels beperkt worden.

Bovendien willen ze de effecten op nog langere termijn – meerdere tientallen jaren – nog verder onderzoeken, en wijzen ze erop dat ze geen gegevens hebben voor roofvogels, die mogelijk meer last hebben van windmolens, en voor vleermuizen.