Winkelcentrum bedreigt koloniaal juweel

Nieuws

Winkelcentrum bedreigt koloniaal juweel

Edin Hernández

20 februari 2003

In Antigua, de voormalige hoofdstad van
Guatemala en een van mooiste voorbeelden van 16de-eeuwse koloniale
architectuur in Latijns-Amerika, gaan in april misschien bulldozers en
graafmachines aan de slag om plaats te maken voor een groot winkelcentrum.
Voorstanders van het project beweren dat het eigenlijk een zegen is voor
het historisch centrum, maar critici spreken van een aanslag op de stad die
al in 1979 door de Unesco werd uitgeroepen tot erfgoed van de mensheid.

Rodolfo Solares, de man die aan het hoofd staat van het project, zegt dat
alle bouwvoorschriften die voor Antigua gelden zullen worden nageleefd. Ook
een milieueffectenstudie bracht volgens hem geen bezwaren naar boven. Het
winkelcentrum komt aan de rand van de stad en zou acht huizenblokken
beslaan. Er komen ook 1.400 parkeerplaatsen. Door winkels die in het
stadscentrum ongewenst samen te brengen in een buitenwijk, trekt het
project verkeer weg uit het centrum dat vooral tijdens de weekends overvol
is met bezoekers, argumenteert Solares.

Ook Burgemeester Victor del Pozo denkt dat het winkelcentrum de koloniale
binnenstad zal ontlasten. Er wonen maar 22.000 mensen in de stad, maar
tijdens de weekends toeren er volgens hem makkelijk 10.000 auto’s rond. Del
Pozo geeft wel andere cijfers dan de projectontwikkelaar: volgens hem wordt
het winkelcomplex maar liefst 20 huizenblokken groot en komt er
parkeerplaats voor 3.000 wagens. Del Pozo geeft toe dat er naast winkels
ook cinemazalen, een sportcomplex en enkele cafés zullen verschijnen.

José Magaña, de voorzitter van de organisatie ‘Buren redden Antigua’,
gelooft dat het temperende effect van het winkelcentrum op de
verkeersstromen in de binnenstad maar een voorwendsel is. De
projectontwikkelaars moesten volgens hem gewoon nieuwe argumenten hebben om
hun plannen te kunnen verwezenlijken. Twee jaar geleden strandde het
project al eens op het verzet van de plaatselijke bevolking.

Antigua werd gesticht in 1543 en fungeerde tot 1776 als hoofdstad van de
Spaanse kolonie Guatemala. Na een reeks verwoestende aardbevingen beval
Spanje de evacuatie van de stad; de hoofdstadfunctie werd verschoven naar
Guatemala-stad. Net als Brugge verzonk de stad daarop in een
doornroosjesslaap, waardoor nagenoeg alle oude gebouwen en ruïnes bleven
staan. In de jaren 40 werd met een grootscheepse restauratie begonnen.

In het burenprotest tegen het winkelcentrum spelen ook anti-Amerikaanse
sentimenten mee. Antigua wordt vooral overspoeld door Amerikaanse
toeristen, en heel wat restaurants, hotels en winkels zijn er in
Amerikaanse handen. Volgens Magaña geeft de idee om een gigantisch
winkelcentrum op te trekken naast een kleine stad ook blijk van een
gringo-aanpak. De inwoners van Antigua zitten niet te wachten op
artificieel en duur entertainment - ze genieten van hun rustige leventjes
en ontmoetingen met buren op straat, aldus Magaña.

De campagne tegen de bouw van het winkelcentrum krijgt ook steun vanuit het
buurland Mexico. In de zuidelijke provincie Oaxaca heeft de kunstenaar
Francisco Toledo een beweging uit de grond gestampt die druk probeert te
zetten op de Guatemalaanse autoriteiten. Enkele jaren geleden slaagde
Toledo erin de bouw van een McDonald’s tegen te houden in het koloniale
centrum van Oaxaca-stad.