Witte Huis ontneemt Pentagon leiding in Irak

Nieuws

Witte Huis ontneemt Pentagon leiding in Irak

William Fisher

23 december 2005

Misschien doen de diplomaten het beter dan de soldaten. Het Witte Huis heeft in alle stilte de verantwoordelijkheid voor de heropbouw van Irak doorgeschoven van het Pentagon (het Amerikaanse ministerie van Defensie) naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Medestanders van president George W. Bush doen de verandering af als administratieve formaliteit. Maar volgens anderen heeft het Pentagon een nederlaag moeten slikken in de al decennia lang aanslepende machtsstrijd met Buitenlandse Zaken.

Het Pentagon heeft er de voorbije drie jaar een potje van gemaakt, geeft zowat iedereen toe. Ook het Witte Huis zit verveeld met de slechte resultaten en de schandalen rond ondernemingen als Halliburton, die in Irak het grootste deel van het heropbouwwerk opknappen voor de VS.

Nu krijgt het State Department (het Ministerie van Buitenlandse Zaken) de leiding van de operatie; het gaat ook het werk van alle andere ministeries in Irak coördineren.

Het is een late erkenning dat het huidige beleid rond heropbouw en stabilisering schromelijk tekort schiet, vindt Steven Aftergood, een medewerker van de Federatie van Amerikaanse Wetenschappers die de geheimhouding tracht te doorbreken rond de Amerikaanse activiteiten in Irak.

De nieuwe aanpak werd al op 7 december aangekondigd, via een onopvallende presidentiële richtlijn. Daarin staat dat het State Department voortaan alle Amerikaanse heropbouwinitiatieven in crisisgebieden zal leiden. Het ministerie zal die inspanningen coördineren met het ministerie van Defensie om de harmonisering ervan met lopende of geplande militaire operaties te verzekeren. De maatregel geldt dus niet alleen voor Irak, al zijn de problemen daar duidelijk het grootst.

De heropbouw in Irak, het belangrijkste crisisgebied waar de VS interveniëren, wordt in de eerste plaats bemoeilijkt door het aanhoudende geweld. Maar het werk wordt er ook gehinderd door corruptie, een gebrek aan transparantie bij de uitbesteding, aannemers die veel te zware facturen opstellen en de onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden de VS en Irak en tussen de verschillende Amerikaanse overheidsorganen die er actief zijn.

Om die problemen uit de wereld te helpen, zal het State Department een Coördinator voor Heropbouw en Stabilisering benoemen. Er komt ook een Comité voor Beleidscoördinatie, voorgezeten door die coördinator en een lid van de Nationale Veiligheidsraad.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet vooral de bezem halen door het financieel beheer van de heropbouw en het systeem van goedbetaalde onderaannemers die het Pentagon naar Irak haalde.

Controle-instanties van de Amerikaanse regering hebben nooit helemaal hoogte kunnen krijgen van de duizelingwekende sommen die het Pentagon voor de heropbouw van Irak uitgeeft. En de inschakeling van onderaannemers gebeurde soms op een manier die het daglicht niet verdraagt. Halliburton, een van de belangrijkste bedrijven waarmee de VS in Irak samenwerken, kon het Pentagon lang ongestoord veel te zware facturen toeschuiven voor contracten die het bedrijf zonder aanbestedingsprocedure in de wacht sleepte. (PD/ADR)