Witte zandstranden van Jamaica worden weggevreten

Nieuws

Witte zandstranden van Jamaica worden weggevreten

Zadie Neufville

29 december 2011

De Jamaicaanse autoriteiten proberen het beroemde Negrilstrand te redden van de gevolgen van slecht beheer en chaotische bouwprojecten. Het plaatselijke ecosysteem is daardoor aangetast en het beroemde strand wordt weggevreten.

Uit studies blijkt dat in de afgelopen pakweg veertig jaar, Negril meer dan 55 meter strand is kwijtgeraakt. Het Negrilmoeras, dat in de jaren vijftig door de regering werd gedraineerd om extra landbouwgrond te verkrijgen, staat geregeld in brand waardoor de ooit slaperige stad verstikt wordt door de rook van smeulend veen.

Het Nationale Bureau voor Milieu en Planning (NEPA), dat verantwoordelijk is voor het beheer en de bescherming van de 1022 kilometer lange kustlijn van het eiland, is begonnen met het aanplanten van nieuw zeegras en mangroven in Negril, Montego Bay en Portland Bight. Het bureau stelt dat deze gebieden hebben ernstig hebben te lijden onder de schadelijke gevolgen van de grootschalige verwijdering van de kustvegetatie.

Veerkracht

Het herplanten is een van de activiteiten om de verwoesting van de ecosystemen, die cruciaal zijn voor het bewaren van de stranden van Negril, een halt toe te roepen, zegt projectmanager Mary Gooden.
 
Het herstelproject wordt deels gefinancierd door de Europese Unie (EU), die er 4,13 miljoen euro voor beschikbaar stelde. Het is de bedoeling alternatieve inkomstenbronnen te genereren voor mensen wiens activiteiten nu een negatieve impact hebben op de omgeving. Daarnaast moet de veerkracht hersteld worden van Negril en andere kwetsbare kustgebieden, zodat ze natuurlijke bedreigingen beter aankunnen.

Gooden, die werkt voor het Planningsinstituut van Jamaica dat de activiteiten om de klimaatverandering te verzachten coördineert, verwacht dat herstel van de draslanden het ecosysteem krachtiger zal maken. Gezonde draslanden breken de golfkracht en minimaliseren de impact ervan op de kust.

Nieuwe hotelkamers

De wereldberoemde witte zandstranden trekken zich al tientallen jaren terug. De problemen worden verergerd door niet-duurzame visserij en het verwijderen van mangroven om plaats te maken voor hotels of om materiaal te leveren voor houtskool en de productie van fuiken.

In het rapport Staat van het Milieu (SOE) uit 2010 staat dat er tussen 2007 en 2010 2560 nieuwe hotelkamers bij kwamen. Montego Bay en Negril lopen op kop, met respectievelijk 29 en 12,8 procent van de nieuwe hotelkamers.

Het snelle verlies van het zand komt volgens milieuwetenschappers voort uit een combinatie van ongunstige weersomstandigheden, het verlies van mangroven, verbleking van koralen en slecht geplande infrastructuurontwikkeling. De wijdverbreide vernieling van zeegras zou het verlies van zand versnellen.

Hippies

In 2008 schatte consultancybureau Smith Warner de herstelkosten voor de stranden van Negril tussen 15 en 19 miljoen euro. Een enorm bedrag voor een land dat diep in de schulden zit.

Jamaica heeft het herstel van Negril tot prioriteit verheven en gebruikt nu geld uit het VN-Aanpassingsfonds voor de herstelwerkzaamheden.
 
Het ongeveer 11 kilometer lange strand, dat wereldberoemd werd gemaakt door “bloemenkinderen” van de hippiegeneratie, brengt jaarlijks iets meer dan 25 procent van alle inkomsten uit toerisme binnen.

In 2010 was het toerisme op Jamaica naar schatting goed voor 20 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van het land.