WMO: Nog geen duidelijkheid over klimaatgevolgen coronacrisis

Nieuws

Nog te vroeg om effect te beoordelen

WMO: Nog geen duidelijkheid over klimaatgevolgen coronacrisis

WMO: Nog geen duidelijkheid over klimaatgevolgen coronacrisis
WMO: Nog geen duidelijkheid over klimaatgevolgen coronacrisis

IPS

27 maart 2020

Inspanningen om het coronavirus onder controle te houden doen de economische activiteit krimpen en leiden zo tot plaatselijke verbeteringen in de luchtkwaliteit. Maar het is nog te vroeg om het effect op de klimaatverandering te beoordelen, zegt de Wereld Meteorologische Organisatie.

‘Ondanks plaatselijke verminderingen in de luchtvervuiling en betere luchtkwaliteit, zou het onverantwoordelijk zijn om de enorme gezondheidsuitdaging van Covid-19 te bagatelliseren’, zegt Petteri Taalas, directeur-generaal van de WMO.

UN Photo/Kibae Park (CC BY-NC-ND 2.0)

Inspanningen om het coronavirus onder controle te houden doen de economische activiteit krimpen en leiden zo tot plaatselijke verbeteringen in de luchtkwaliteit. Maar het is nog te vroeg om het effect op de klimaatverandering te beoordelen, zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

In februari mat het Mauna Loa meetstation in Hawaii een gemiddelde CO2-concentratie in de atmosfeer van 414,11 deeltjes per miljoen, meer dan de 411,75 ppm in februari 2019. Cape Grim in Tasmanië, een ander belangrijk meetstation, mat vorige maand 408,33 ppm - meer dan de 405,66 ppm in februari 2019.

Ongeveer een kwart van de totale uitstoot van CO2 wordt opgeslagen in de oceanen, en nog eens een kwart wordt geabsorbeerd door de biosfeer op land, waaronder wouden en ander groen. Daar komt nog bij dat de biosfeer op land in seizoensgolven werkt, waardoor de CO2-concentratie meestal stijgt tot april/mei.

Dat natuurlijke effect is veel groter dan de uitstootvermindering als gevolg van de recente economische vertraging, stelt de WMO. Daardoor is het te vroeg om daar echt al conclusies aan te verbinden.

Eensgezinde reactie

‘Ondanks plaatselijke verminderingen in de luchtvervuiling en betere luchtkwaliteit, zou het onverantwoordelijk zijn om de enorme gezondheidsuitdaging van Covid-19 te bagatelliseren’, zegt Petteri Taalas, directeur-generaal van de WMO.

Na de financiële crisis van 2008 en 2009 steeg de uitstoot snel in de groeilanden

‘Maar het is wel het moment om na te denken over hoe de economische steunmaatregelen kunnen bijdragen aan een verschuiving op lange termijn naar meer duurzame en klimaatvriendelijke bedrijven en praktijken.’

Uit eerdere ervaringen blijkt dat een tijdelijke terugval in uitstoot tijdens een economische crisis vaak gevolgd wordt door een snelle stijging. Na de financiële crisis van 2008 en 2009 steeg de uitstoot snel in de groeilanden, en steeg ook de energie-intensiteit van de economie wereldwijd.

‘We moeten dat traject ombuigen’, zegt Petteri. ‘De eenheid en het engagement dat de wereld toont op het vlak van de strijd tegen het coronavirus, moeten we ook tonen in onze actie tegen de klimaatverandering. Doen we dat niet, dan kan dat leiden tot nog grotere verliezen voor de mens en economie in de komende decennia.’

Stikstof

Wel is al duidelijk dat de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) aanzienlijk daalde tijdens de lockdown in zowel China als Italië. In Italië daalde de uitstoot met zo’n 10 procent per week, en dat al vier weken lang, bleek uit metingen door het Europese Copernicusprogramma.

Stikstofdioxide wordt gevormd bij de verbranding van fossiele brandstoffen aan hoge temperaturen. Het is schadelijk voor de gezondheid en ook een indicator voor ozon, dat schadelijk is voor de gezondheid en voor ecosystemen.