WSDD wordt top van het 'zuiver geweten'

Nieuws

WSDD wordt top van het 'zuiver geweten'

Anthony Stoppard

15 augustus 2002

De Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling
(WSDD) die op 26 augustus in Johannesburg begint, kan maar beter een succes
worden. De 60.000 deelnemers die verwacht worden, zullen samen 500.000 ton
koolstofdioxide produceren - het belangrijkste broeikasgas. De
delegatieleden kunnen dat wel goedmaken door een bijdrage te leveren aan
Zuid-Afrikaanse projecten rond duurzame energie. Op de top zelf wordt
virtueel ook alleen 'groene' elektriciteit verbruikt. Dat is mogelijk
dankzij de financiële steun van de VS, ironisch genoeg het land dat veruit
het meeste bijdraagt aan het broeikaseffect.

De schatting van het CO2-verbruik van de conferentiegangers komt van de
Johannesburg Climate Legacy 2002 (JCL), een initiatief van het
Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven. Via de website www.climatelegacy.org biedt
die organisatie de deelnemers aan de conferentie de mogelijkheid geld over
te maken voor projecten die Zuid-Afrika moeten helpen hernieuwbare
energiebronnen aan te boren of te investeren in rationeel energiegebruik.
Delegatieleden kunnen op de website hun eigen CO2-productie berekenen en op
die manier uitmaken hoeveel ze moeten betalen om weer een zuiver geweten te
hebben. Volgens de JCL maakt een gift van 10 dollar de uitstoot van 1 ton
CO2 goed. Als de actie 5 miljoen dollar oplevert, is het negatieve
milieu-effect van de top helemaal weggewerkt. Het geld gaat onder meer naar
de installatie van zonnecollectoren, de verspreiding van biogasinstallaties
en de begeleiding van bedrijven en instellingen om efficiënter met energie
om te springen.

De organisatoren van de WSDD maken zich ook sterk dat er op de top alleen
groene’ elektriciteit zal worden verbruikt, opgewekt door zonne- en
windenergie. Dat is wel een virtuele operatie: de elektriciteit in de
vergaderzalen en hotels in Johannesburg komt van het gewone stroomnet, maar
het plaatselijke elektriciteitsbedrijf City Power meet het verbruik van de
top en koopt een gelijke hoeveelheid groene stroom aan van alternatieve
producenten. Dat zorgt wel voor een aanzienlijke meerkost: groene stroom is
in Zuid-Afrika twee keer duurder dan de elektriciteit die in de traditionele
steenkoolcentrales wordt opgewekt. Die ‘vuile’ centrales en het relatief
hoge energieverbruik in Zuid-Afrika maken dat het land in z’n eentje goed is
voor 42 procent van alle CO2 die in Afrika wordt uitgestoten. De
organisatoren kunnen zich de groene stroom enkel veroorloven dankzij een
gift van het Amerikaanse ontwikkelingshulpagentschap USAID.

Zuid-Afrika hoopt dat de WSDD hernieuwbare energiebronnen helpt doorbreken.
Beleidsmensen denken daarbij niet alleen aan het milieu. Ook voor de
werkgelegenheid zou de overschakeling een goede zaak zijn: voor de bouw en
het onderhoud van windturbineparken is tien keer meer arbeidskracht nodig
dan voor de bevoorrading en het laten draaien van kerncentrales, en twee
keer meer dan voor steenkoolcentrales.