WWF: ‘Zonder doorbraken op COP27 stevenen we af op klimaatramp’

Nieuws

‘Integreer op de natuur gebaseerde oplossingen in klimaatmaatregelen’

WWF: ‘Zonder doorbraken op COP27 stevenen we af op klimaatramp’

WWF: ‘Zonder doorbraken op COP27 stevenen we af op klimaatramp’
WWF: ‘Zonder doorbraken op COP27 stevenen we af op klimaatramp’

IPS

07 november 2022

Het Wereldnatuurfonds (WWF) roept de wereldleiders op de 27ste klimaattop van de Verenigde Naties (COP27), op tot beslissende actie. ‘De klimaatcrisis verloopt op dit moment sneller dan onze reactie erop en overal ter wereld ondervindt men de catastrofale gevolgen van het uitblijven van actie’.

Pat Josse / Pixabay (CC0)

Er moet op grote schaal geïnvesteerd worden in bescherming en herstel van natuurlijke ecosystemen zoals waterrijke gebieden, bossen en waterlopen bij ons, zegt WWF. In tropische gebieden is de bescherming en herstel van bijvoorbeeld mangroves van groot belang.

Pat Josse / Pixabay (CC0)

Het Wereldnatuurfonds (WWF) roept de wereldleiders die momenteel samen zitten op de 27ste klimaattop van de Verenigde Naties (COP27), op tot beslissende actie. ‘De klimaatcrisis verloopt op dit moment sneller dan onze reactie erop en overal ter wereld ondervindt men de catastrofale gevolgen van het uitblijven van actie’.

WWF dringt aan op baanbrekende afspraken over de aanpassing aan de klimaatverandering en de financiering van schade en verlies. Kwetsbare landen en gemeenschappen worden getroffen door rampen en hebben dringend steun nodig, zegt de organisatie.

Klimaatafbraak

Ondanks de belofte die gemaakt werd op de vorige klimaattop in Glasgow hebben nog slechts 24 landen aangepaste klimaatplannen ingediend. Met de huidige plannen stevenen we nog steeds af op 2,5 graden opwarming tegen het einde van de eeuw.

‘We zijn ver uit koers om de opwarming te beperken tot 1,5 graden en de tijd dringt.’

‘De omvang van de klimaatafbraak neemt dramatisch toe, ze verwoest levens en middelen van bestaan en versnelt het verlies aan biodiversiteit’, zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF België. ‘We zijn ver uit koers om de opwarming te beperken tot 1,5 graden en de tijd dringt. Er moeten nu ingrijpende maatregelen genomen worden om verschrikkelijke en onomkeerbare schade aan onze samenlevingen te voorkomen.’

Afrika warmt sneller op

Volgens WWF is het essentieel dat deze COP resultaten oplevert voor de Afrikaanse bevolking. Hoewel Afrika slechts verantwoordelijk is voor 4 procent van de emissies, wordt het onevenredig blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering. Het continent warmt naar schatting 1,5 keer sneller op dan het wereldgemiddelde.

Voor WWF is het duidelijk dat de industrielanden hun verbintenissen inzake financiële en technologische hulp moeten nakomen zodat Afrika tegen 2030 klimaatbestendig kan zijn.

Natuur is deel van de oplossing

Verder vindt de organisatie dat de mensheid zijn verbroken relatie met de natuur dient te herstellen, de vernietiging van natuurlijke ecosystemen voedt immers de klimaatcrisis, terwijl de natuur net een deel van de oplossing kan zijn.

WWF dringt er bij de leiders op aan om op de natuur gebaseerde oplossingen te integreren in klimaatmaatregelen. Concreet moet er op grote schaal geïnvesteerd worden in bescherming en herstel van natuurlijke ecosystemen zoals waterrijke gebieden, bossen en waterlopen bij ons. In tropische gebieden is de bescherming en herstel van bijvoorbeeld mangroves van groot belang. Vele honderden miljoenen mensen die leven in kustgebieden zullen daarvan profiteren.

Aangezien COP27 plaatsvindt in de context van geopolitieke spanningen en een toegenomen aandacht voor energiezekerheid, roept WWF de landen op om oplossingen te formuleren voor een veilige en zekere toekomst. Zonder een snelle transformatie van sectoren als energie, voedsel en transport, en het einde van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zullen de geopolitieke spanningen alleen maar toenemen, stelt de organisatie.