Yasuní-project in gevaar

Nieuws

Yasuní-project in gevaar

Yasuní-project in gevaar
Yasuní-project in gevaar

Shirah Miroir

07 september 2012

Er heerst opnieuw bezorgdheid over het Ecuadoraanse ITT-project, dat via een moratorium op olieontginning een deel van het Zuid-Amerikaanse Amazonebekken moet beschermen. Niet alleen begint staatsoliebedrijf Petroecuador binnenkort de ontginning van een gebied dat grenst aan de beschermde zone, ook in de ITT-zone zelf zouden oliebedrijven met verkennende studies bezig zijn.

In het Ecuadoraanse natuurreservaat Yasuní bereidt staatsoliebedrijf Petroecuador zich voor op de exploitatie van Blok 31, een gebied dat grenst aan de beschermde ITT-zone.  Het bedrijf zal volgens algemeen directeur Oswaldo Madrid nieuwe technologieën gebruiken die de productie moeten verhogen en de ecologische impact van de boringen moeten beperken. Op die manier hoopt Madrid de oliereserves tegen 2016 met 6 procent te verhogen. Madrid benadrukt bovendien dat de plannen geen enkele invloed zullen hebben op het ITT-initiatief.

De lokale bevolking daarentegen vreest voor verregaande schade. Documentairemaker Carlos Andres Vera laat aan The Guardian weten dat men in de bufferzone tussen ITT en Blok 31 bezig is met de aanleg van een weg die de toegang tot de olievelden moet vergemakkelijken. Het plan voor deze weg veroorzaakte in 2005 nog hevig nationaal protest en werd uiteindelijk uit de overeenkomst met de concessiehouder geschrapt. Madrid ontkent deze geruchten en verzekert dat alle transport per helikopter zal gebeuren.

ITT

Het Yasuní National Park is een van de meest biodiverse regio’s ter wereld. Eén hectare in Yasuní herbergt meer dier- en plantensoorten dan de hele VS. Bovendien is het een thuis voor de laatste niet-gecontacteerde indianenstammen in de wereld. Maar in de ondergrond van het gebied zit heel wat olie, waardoor het park enorm gegeerd is bij exploitatiebedrijven.

Olieontginning en de daarbij horende houtkap hebben in het verleden al enorm veel schade toegebracht aan de fauna en flora in de regio, en vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de inheemse bevolking.  Om verdere schade te vermijden lanceerde de milieuorganisatie Acción Ecológica dan ook het  idee voor het ITT-project. Het concept is simpel: oliebedrijven worden uit het gebied geweerd, op voorwaarde dat de internationale gemeenschap de helft van de gemiste inkomsten compenseert. Voor die tegemoetkoming zoekt de Ecuadoraanse overheid financiële steun bij regeringen, privébedrijven en particuliere investeerders. De ITT-olie zou naar schatting zo’n 7,2 miljard dollar waard zijn, wat neerkomt op 20 procent van de nationale oliereserves. Bij ontginning zou er maar liefst 407 miljoen ton CO₂ vrijkomen.

Oliesporen

Waarnemers vrezen dat de boringen in Blok 31 onuitwisbare sporen zullen nalaten en het ITT-project in gevaar zullen brengen. De aanleg van de nodige infrastructuur en het lozen van afvalproducten brengen namelijk directe schade met zich mee, via afval en gasuitstoot. Volgens documentairemaker Carlos Andres Vera komen petroleumbedrijven steeds dichter bij de ITT-zone, wat het risico op afval in de lucht en het bodemwater, nog verder verhoogt.

De exploitatie van aardolie kan bovendien ook indirecte schade veroorzaken. Via toegangswegen krijgen houthakkers, landbouwers en andere geïnteresseerden namelijk toegang tot moeilijk te bereiken gebieden.

Geloofwaardigheid

Al deze geruchten komen de bestaande twijfels over de haalbaarheid en geloofwaardigheid van het ITT-initiatief niet ten goede. Die twijfels hebben potentiële investeerders van meet af aan afgeschrikt. Bovendien worden de onderhandelingen verder bemoeilijkt door de onstandvastige houding van president Rafael Correa. De Ecuadoraanse president voert namelijk al jaren een tweesporenbeleid. Enerzijds spant hij zich in voor het exploitatieverbod, maar anderzijds dreigt hij er graag mee “een moeilijke maar noodzakelijke beslissing” te zullen nemen als de jaarlijkse doelsom niet bereikt wordt. In het verleden tekende Correa zelfs al een ‘memorandum of understanding’,waarin hij enkele bedrijven de ontginningsrechten van ITT beloofde .

De Ecuadoraanse presidentsverkiezingen van volgend jaar brengen nog meer onzekerheid met zich mee. Een van de struikelblokken al van bij de aanvang van het project is namelijk het gebrek aan politieke garanties. Wie kan immers garanderen dat het moratorium zal standhouden onder een andere regeringsleider? In een land dat tussen 1996 en 2006 zeven verschillende presidenten en twee grondwetten had, kun je je aan alles verwachten.