Zakenwereld wil grote schoonmaak in de hoofdstad

Nieuws

Zakenwereld wil grote schoonmaak in de hoofdstad

Dionne Jackson Miller

20 september 2002

Onder druk van de zakenwereld probeert de
Jamaicaanse overheid weer orde te scheppen in het chaotische en verloederde
centrum van Kingston. Maar de bijna 12.000 grotendeels illegale
straatventers protesteren tegen de plannen.

Het centrum van Kingston is rond de haven gegroeid en telt verscheidene
historisch waardevolle gebouwen. Maar de voorbije 30 jaar zijn de meer
gegoede inwoners en bedrijven weggetrokken als gevolg van de stijgende
misdaad. In sommige delen van de stad woekert de leegstand, andere zijn
verworden tot krottenwijken voor de laagste klassen. De bedrijven die wel
gebleven zijn, klagen over de toenemende chaos, grotendeels veroorzaakt
door de steeds groeiende groep van straatventers.

Die straatverkoop is het gevolg van de stijgende werkloosheid. Door de
trage economische groei, en sinds duizenden arbeidsplaatsen in de
kledingsector verloren gingen, zijn vele Jamaicanen aangewezen op een
illegaal handeltje. Volgens de Kingston en St. Andrew Corporation (KSAC),
de lokale overheid, zijn er elke dag gemiddeld 10 tot 12.000 verkopers aan
het werk in het centrum van Kingston. In piekperiodes loopt dat op tot
20.000. Slecht 2.000 van hen zijn geregistreerd bij de KSAC. De overheid
deed al enkele pogingen om de verkopers van straat te houden, maar zonder
succes.

Belangrijke zakenlui eisen nu dat de overheid de wildgroei van venters
streng aanpakt en een plan uitwerkt voor de herwaardering van het
stadscentrum. In juli presenteerde de Kamer van Koophandel al een eigen
uitgebreid plan, met een groots amusementscomplex en een promenade langs
het water, een hippe restaurantwijk en Chinatown. De Kamer vraagt dat de
verkopers enkel nog toegelaten worden in strikt afgebakende zones die
gecontroleerd worden door de politie. De Kamer haalde scherp uit naar het
beleid: dat stadscentra verkommeren is een fenomeen dat we in veel steden
in Noord-Amerika en de Cariben zien, stelde voorzitter van het
stadsvernieuwingscomité Francis Kennedy. Maar in die steden erkent de
overheid tenminste dat er een probleem is en probeert men het tij te keren.

Een recente ontmoeting tussen de Kamer en minister Bertram resulteerde in
een actieplan om de politieaanwezigheid op te drijven en de illegale
verkoop aan banden te leggen. Dat plan zou 100.000 euro per maand kosten,
maar de overheid wil slechts 30.000 euro vrijmaken. Dit demonstreert nog
maar eens het gebrek aan politieke wil, aldus een afgevaardigde van de
Kamer. Er zijn al verschillende beloftes geweest en telkens blijft alles
bij het oude. Gemeentesecretaris Errol Green geeft toe dat het budget
onvoldoende is, maar het is genoeg om mee te beginnen, stelt hij. Hij
belooft ook dat er een ambitieus plan zal komen waarbij zowel de
zakenwereld als de verkopers betrokken zullen worden. Maar beide partijen
geloven daar niet in.

Wij zijn vragende partij voor een betere regelgeving, stelt Dunstan
Whittingham van de Vereniging van Venters, Handelaars en Markten. Hij geeft
toe dat het aantal straatverkopers moet afnemen. Wij willen samen met de
kamer van Koophandel en de overheid een visie uitwerken, maar we worden
gewoon niet gehoord, stelt hij. De meeste venters hebben het uiterst
moeilijk, benadrukt Robert Cover van de Vereniging van Venters. Exacte
cijfers over het inkomen van de straatverkopers zijn er niet, maar
Whittingham schat dat sommigen 100 tot 300 euro per week verdienen, terwijl
anderen het moeten stellen met een aalmoes.