Zambia financieel gestraft voor aarzelende privatisering

Nieuws

Zambia financieel gestraft voor aarzelende privatisering

Allan Peters

04 juni 2003

De westerse financiële steun voor Zambia droogt op omdat het land aarzelt om drie belangrijke nutsbedrijven te privatiseren. “De privatisering brengt de werkgelegenheid en de dienstverlening voor de armste Zambianen in gevaar”, argumenteert de regering.

“Van de voor 2003 beloofde 1,3 miljard dollar ontwikkelingshulp kreeg Zambia dit jaar nog maar 462 miljoen”, zegt Jack Zulu, de woordvoerder van Jubilee Zambia, een internationale lobbygroep die ijvert voor een versnelde schuldafbouw in de ontwikkelingslanden. In Zambia vraagt de groep de schrapping van de buitenlandse
schuld van bijna zeven miljard dollar.

De 1,3 miljard dollar werden Zambia toegezegd op een donorenconferentie in juli 2002. In 2002 kreeg Zambia maar 900 miljoen dollar. Volgens de Wereldbank was die verhoging een erkenning van de regeringsinspanningen om de corruptie terug te drijven en de armoede te verminderen. In ruil voor de optrekking van het hulpbedrag beloofde de regering meer werk te maken van privatiseringen. Tachtig procent van de Zambiaanse economie is ondertussen in privé-handen overgegaan.

Voor 28 maatschappijen aarzelt de regering om het licht op groen te zetten voor privatisering. Daaronder drie belangrijke nutsbedrijven, die de regering van president Levy Mwanawasa “vitaal acht voor het zuidelijk Afrikaanse land”. Het gaat om de Zambiaanse elektriciteitsmaatschappij, de nationale telecommunicatiemaatschappij en de nationale commerciële bank van Zambia.

De regering denkt dat de dienstverlening van de maatschappijen te duur wordt voor de armen, wanneer de bedrijven als privé-ondernemingen winst nastreven. Bovendien vreest ze dat de bevolking in het verafgelegen platteland een
slechtere toegang zal krijgen tot elektriciteit, telecommunicatie en financiële diensten.

Het Zambiaanse parlement blokkeerde begin dit jaar de privatisering van de drie bedrijven. Een vaak gehoord argument was toen dat bijvoorbeeld zelfs in Groot-Brittannië de energie en de postdiensten in handen van de overheid blijven. De beslissing van het parlement kreeg de spontane steun van talrijke demonstraties over heel het land.

In een reactie antwoordde de vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds in Zambia, Mark Ellyne, dat het land internationale steun zou kwijtspelen als het niet terugkomt op zijn beslissing. Maar volgens de lobbygroep Jubilee Zambia “draagt het privatiseringsprogramma bij tot meer sociale miserie voor de gewone bevolking.”

“Sinds het programma begon, liep de werkgelegenheid terug van 573.300 in 1990 tot 476.000 in 1991 en zo verder tot 200.000 in het jaar 2000”, zegt Jack Zulu. “In de koperindustrie viel de werkgelegenheid terug van 148.050 in 1993 tot 100.500 in 1998 als gevolg van de privatisering van de mijnen.”