Zelaya en Micheletti: niet op gelijke voet aan onderhandelingstafel

Nieuws

Zelaya en Micheletti: niet op gelijke voet aan onderhandelingstafel

Leen Nicolas

09 juli 2009

Donderdag gaan de gesprekken tussen huidig president Micheletti en de afgezette president Zelaya van start. De president van Costa Rica probeert de onderhandelingen in goede banen te leiden.

Op 28 juli werd Manuel Zelaya, de president van Honduras, afgezet door het leger met instemming van het parlement. Eén week later probeert Zelaya terug te keren naar zijn land. Nadat het vliegtuig waarin hij zich bevindt wordt verhinderd te te landen in Teguciagalpa vliegt hij naar El Salvador. Bij botsingen op de luchthaven komt een pro Zelaya demonstrant om het leven.
Op de bijeenkomst die de afgezette president gisteren hield met VS secretaris Hillary Clinton kwamen beide partijen overeen geweld te vermijden. Clinton raadde aan situaties zoals die van op het vliegveld koste wat het kost te vermijden.
Een hoge functionaris van de Obama administratie verklaarde dat er een mogelijkheid is alsnog een compromis te bewerkstelligen tussen Zelaya en Micheletti en zijn gewapende troepen. Of Zelaya zijn mandaat zal terugkrijgen en de voormalige regering haar zes resterende maanden kan uitdoen –al was het met beperkte macht en een duidelijk gedefinieerde missie- is nog maar de vraag. Zelaya zal dan alleszins wel moeten afstappen van zijn aspiraties op het hervormen van de Grondwet.
Hopelijk zal het beraad morgen in San José, ten huize van Óscar Arias meer licht op de zaken werpen. Zowel Micheletti als Zelaya aanvaardden de uitnodiging van de president van Costa Rica om te trachten de politieke crisis in Honduras op te lossen.
Zelaya liet zich ontvallen op de persconferrentie dat het niet over onderhandelingen zou gaan, maar over de planning van het vertrek van de putchisten uit Honduras. “Er zijn zaken waarover op geen enkele manier kan worden onderhandeld: het herstellen van de democratische orde en de afgezette president”, stelde hij met klem.
Arias wilde dan weer benadrukken dat de twee rivalen in een ongelijke positie verkeren wanneer ze zich morgen zullen beraden. “No es de igual a igual”. De Latijns Amerikaanse landen en de rest van de wereld erkennen de regering van Micheletti niet en beschouwen Zelaya als grondwettelijk president. Over zijn eigen positie als onderhandelaar wilde Arias nog het volgende kwijt: “ Toen vanochtend bleek dat de secretaris generaal van de OEA (Organización de Estados Americanos) op zoek was naar een bemiddelaar en ook Micheletti en Zelayo in mijn richting keken, kon ik als Latijns-Amerikaan niet anders dan het Hondurese volk te helpen.”